Työelämä muuttuu jatkuvasti ja eilen opitut työtavat ovat tänään vanhentuneita.

Xamkin avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa keväällä 2021 maksuttomia opintojaksoja. Opintojaksot on valittu siten, että pystyt työssä ollessasi täydentämään osaamistasi muuttuviin osaamistarpeisiin. Joustavalla kouluttautumisella ja osaamisen kehittämisellä tuetaan mielekkäitä työuria.

Tämä opintojakso kuuluu kevään maksuttomien opintojen valikoimaan. Tervetuloa opiskelemaan avoimeen ammattikorkeakouluun!

Ajankohta: 1.3.-31.5.2021
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettaja: Anu Muhonen ja Pirjo Heimo, etunimi.sukunimi@xamk.fi

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 14.2.2021
Hinta: Maksuton

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi osallistua tähän koulutukseen.

Tavoitteet:

 • tietää keskeisimpien kansantautien ja yleisimpien tartuntatautien merkityksen yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta
 • tunnistaa ja ymmärtää terveyden edistämisen ja sairauksien ennaltaehkäisyn periaatteet ja käytänteet
 • perehtyy terveyden edistämisen tutkimustietoon sekä osaa ja ymmärtää hyödyntää tutkimustietoa sairauksien ennaltaehkäisemisessä ja itsehoidossa
 • osaa hyödyntää terveysosaamistaan ja ymmärtää työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä sekä osaa arvioida niiden toteutumista ja merkitystä yksilön ja ympäristön näkökulmasta
 • osaa hankkia, käyttää ja arvioida terveyttä ja sairauksia koskevaa tietoa sekä pohtia median ja teknologian merkitystä terveyden ylläpitämisessä ja itsehoidossa
 • ymmärtää oman toiminnan merkityksen terveyden ylläpitämiseksi ja sairauksien ennaltaehkäisemiksi
 • osaa soveltaa itsehoitoon liittyviä toimintamalleja ja toimintatapoja

Sisältö ja toteutus:

 • suomalaisten keskeisimmät kansansairaudet ja tartuntataudit
 • fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toiminta- ja työkyky, terveyttä edistävä liikunta, ravinto ja painonhallinta, uni ja lepo sekä mielen hyvinvointi
 • terveystottumuksia ja -ongelmia selittäviä keskeisiä biologisia, psykologisia ja kulttuurisia ilmiöitä sekä toimintamalleja
 • terveyteen ja sairauteen liittyvät syy-seuraussuhteet ja niiden merkitys hyvinvoinnissa
 • omasta terveydestä huolehtiminen ja muut itsehoitovalmiudet
 • riippuvuuden eri muodot ja niiden ennaltaehkäisy (tupakka, alkoholi ja huumeet, peli- ja nettiriippuvuus)
 • terveysteknologia terveyden ylläpitämisessä, edistämisessä ja itsehoidossa

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-oppimisverkkoalustalla. Opintojakso sisätlää verkkotentin ja arvioitavia oppimistehtäviä. Voit suorittaa opintojakson täysin omaan tahtiin. Opintojakso ei sisällä ryhmätöitä, eikä tiettyihin kellonaikoihin sidottuja verkkoluentoja.

Arviointi:

Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien tehtävien ja testien suorittamista. Kurssin tehtävät arvioidaan hyväksytty / hylätty periaatteen mukaisesti. Kurssi päättyy lopputestiin, joka arvioidaan numeerisesti 0 – 5 XAMKin arviointiohjeiden mukaisesti.

Arviointiasteikko:

0-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 050 472 8993/ Evangelia Antzaka

Jos peruutat osallistumisesi, lähetä sähköpostia mahdollisimman pian osoitteeseen avoinamk@xamk.fi

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää