Ajankohta: Opintojakso alkaa 3.1.2022 ja sen jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta.
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettajat: Anu Muhonen ja Pirjo Heimo, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Jatkoväyläopiskelija: Suosittelemme tätä opintojaksoa jatkoväyläopintoihin liikuntaneuvojasta liikunnanohjaajaksi (AMK).

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK) ja Liikunnanohjaaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot ja vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 18.12.2022. Tässä nonstop-aloituksena alkavassa koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.
Hinta: Maksuton

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua avoimen AMK:n opintoihin.

Tavoitteet:
Koulutuksen päätyttyä opiskelija:

 • tietää keskeisimpien kansantautien ja yleisimpien tartuntatautien merkityksen yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta
 • tunnistaa ja ymmärtää terveyden edistämisen ja sairauksien ennaltaehkäisyn periaatteet ja käytänteet
 • on perehtynyt terveyden edistämisen tutkimustietoon sekä osaa ja ymmärtää hyödyntää tutkimustietoa sairauksien ennaltaehkäisemisessä ja itsehoidossa
 • osaa hyödyntää terveysosaamistaan ja ymmärtää työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä sekä osaa arvioida niiden toteutumista ja merkitystä yksilön ja ympäristön näkökulmasta
 • osaa hankkia, käyttää ja arvioida terveyttä ja sairauksia koskevaa tietoa sekä pohtia median ja teknologian merkitystä terveyden ylläpitämisessä ja itsehoidossa
 • ymmärtää oman toiminnan merkityksen terveyden ylläpitämiseksi ja sairauksien ennaltaehkäisemiksi
 • osaa soveltaa itsehoitoon liittyviä toimintamalleja ja toimintatapoja

Sisältö:

 •  suomalaisten keskeisimmät kansansairaudet ja tartuntataudit
 • fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toiminta- ja työkyky, terveyttä edistävä liikunta, ravinto ja painonhallinta, uni ja lepo sekä mielen hyvinvointi
 • terveystottumuksia ja -ongelmia selittäviä keskeisiä biologisia, psykologisia ja kulttuurisia ilmiöitä sekä toimintamalleja
 • terveyteen ja sairauteen liittyvät syy-seuraussuhteet ja niiden merkitys hyvinvoinnissa
 • omasta terveydestä huolehtiminen ja muut itsehoitovalmiudet
 • riippuvuuden eri muodot ja niiden ennaltaehkäisy (tupakka, alkoholi ja huumeet, peli- ja nettiriippuvuus)
 • terveysteknologia terveyden ylläpitämisessä, edistämisessä ja itsehoidossa

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-oppimisvalustalla. Opintojakso sisältää lyhyitä verkkoluentoja, keskustelutehtäviä, tietotestejä ja kokoavan lopputestin verkkoympäristössä. Voit suorittaa opintojakson täysin omaan tahtiin. Voit rytmittää omaa oppimistasi ja opiskeluasi annettujen määräaikojen puitteissa.Opintojakso ei sisällä ryhmätöitä, eikä tiettyihin kellonaikoihin sidottuja verkkoluentoja.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Arviointiasteikko:
Hyväksytty/Hylätty

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 472 8993/ Evangelia Antzaka

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit! Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen laatuauditoima korkeakoulu.

 

 

 

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää