Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on 3 kk.
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettajat: Anu Muhonen ja Pirjo Heimo, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Jatkoväylä-opiskelija: Suosittelemme tätä opintojaksoa jatkoväyläopintoihin liikuntaneuvojasta liikunnanohjaajaksi (AMK).

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK) ja Liikunnanohjaaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 19.12.2021. Tässä nonstop-koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.

Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi osallistua tähän koulutukseen.

Tavoitteet:
Koulutuksen päätyttyä opiskelija:

 • tietää keskeisimpien kansantautien ja yleisimpien tartuntatautien merkityksen yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta
 • tunnistaa ja ymmärtää terveyden edistämisen ja sairauksien ennaltaehkäisyn periaatteet ja käytänteet
 • on perehtynyt terveyden edistämisen tutkimustietoon sekä osaa ja ymmärtää hyödyntää tutkimustietoa sairauksien ennaltaehkäisemisessä ja itsehoidossa
 • osaa hyödyntää terveysosaamistaan ja ymmärtää työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä sekä osaa arvioida niiden toteutumista ja merkitystä yksilön ja ympäristön näkökulmasta
 • osaa hankkia, käyttää ja arvioida terveyttä ja sairauksia koskevaa tietoa sekä pohtia median ja teknologian merkitystä terveyden ylläpitämisessä ja itsehoidossa
 • ymmärtää oman toiminnan merkityksen terveyden ylläpitämiseksi ja sairauksien ennaltaehkäisemiksi
 • osaa soveltaa itsehoitoon liittyviä toimintamalleja ja toimintatapoja

Sisältö ja toteutus:

 • suomalaisten keskeisimmät kansansairaudet ja tartuntataudit
 • fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toiminta- ja työkyky, terveyttä edistävä liikunta, ravinto ja painonhallinta, uni ja lepo sekä mielen hyvinvointi
 • terveystottumuksia ja -ongelmia selittäviä keskeisiä biologisia, psykologisia ja kulttuurisia ilmiöitä sekä toimintamalleja
 • terveyteen ja sairauteen liittyvät syy-seuraussuhteet ja niiden merkitys hyvinvoinnissa
 • omasta terveydestä huolehtiminen ja muut itsehoitovalmiudet
 • riippuvuuden eri muodot ja niiden ennaltaehkäisy (tupakka, alkoholi ja huumeet, peli- ja nettiriippuvuus)
 • terveysteknologia terveyden ylläpitämisessä, edistämisessä ja itsehoidossa

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-oppimisverkkoalustalla. Opintojakso sisältää verkkotentin ja arvioitavia oppimistehtäviä. Voit suorittaa opintojakson täysin omaan tahtiin. Opintojakso ei sisällä ryhmätöitä, eikä tiettyihin kellonaikoihin sidottuja verkkoluentoja.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Arviointi:
Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien tehtävien ja testien suorittamista. Kurssin tehtävät arvioidaan hyväksytty / hylätty periaatteen mukaisesti. Kurssi päättyy lopputestiin, joka arvioidaan numeerisesti 0 – 5 Xamkin arviointiohjeiden mukaisesti.

Arviointiasteikko:
Hyväksytty/Hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 050 472 8993/ Evangelia Antzaka

Nonstop-koulutukseen ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää