Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Arvioitu suoritusaika on noin 3 kk. Viimeinen aloitus 13.9.2022. 
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 60
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettaja: Haija Kankkunen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Jatkoväyläopiskelija: Suosittelemme tätä opintojaksoa jatkoväyläopintoihin lähihoitajasta sairaanhoitajaksi (AMK) sekä liikuntaneuvojasta liikunnanohjaajaksi (AMK).

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 11.9.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä. Nonstop-aloituksena alkavien koulutusten ilmoittautumisia ei voi perua maksutta. Ilmoittautuminen on sitova.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin

Tavoitteet:

Kliininen hoitotyö

 • osaat soveltaa suomalaisia ravitsemussuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä

Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

 • ymmärrät yhteiskunnallisen päätöksenteon ja rakenteiden yhteydet terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä
 • ymmärrät terveyden edistämisen taloudellisia lähtökohtia
 • ymmärrät terveyden edistämisen periaatteita ja osaat toimia terveyden edistämisen arvolähtökohtien mukaisesti
 • kykenet tunnistamaan ja arvioimaan väestön terveydentilaa ja hyvinvointia ja niihin yhteydessä olevia tekijöitä yksilön ja yhteisön tasolla
 • kykenet hyödyntämään olemassa olevaa tietoa (esim. rekisterit ja tilastot) väestön terveyshaasteista yksilön ja yhteisön tasolla
 • kykenet tunnistamaan kansanterveysongelmia aiheuttavia tekijöitä
 • kykenet ehkäisemään riskitekijöitä, jotka heikentävät terveyttä ja toiminta- sekä työkykyä ja johtavat toiminnan vajavuuksiin sekä kykenet puuttumaan niihin varhain

Sisältö:

Kliininen hoitotyö

 • ravintoaineiden tarve ja tehtävät elimistössä
 • ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio terveyden edistämisessä ja kansansairauksien ehkäisyssä
 • eri-ikäisen väestön terveyshaasteet

Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

 • terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvä lainsäädäntö, valtakunnalliset ohjeistukset ja ohjelmat sekä kansainväliset ja kansalliset suositukset
 • tieto palvelujärjestelmän kyvystä vastata väestön terveystarpeisiin
 • terveyden edistämisen taloudelliset näkökulmat ml. kustannusvaikuttavuus
 • terveyden edistämisen etiikka ja periaatteet
 • terveyden edistämisen eri tasot (yksilö, yhteisö ja yhteiskunta) ja toimintamuodot (promootio ja preventio)
 • väestön terveyden ja hyvinvoinnin tilanne (voimavarat ja haasteet) ja terveyteen yhteydessä olevat tekijät (suojaavat ja kuormittavat tekijät)
 • terveyden edistämisen tasot (yksilö, yhteisö ja yhteiskunta) ja toimintamuodot (promootio ja preventio)
 • terveyserojen ja syrjäytymisen taustalla olevat tekijät (sosioekonominen asema)
 • kansanterveyttä vähentävät tekijät ja niiden ehkäisy
 • terveystottumusten yhteys terveyteen, riskikäyttäytymisen ehkäisy
 • seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen
 • riskitekijöiden varhainen tunnistaminen ja tuen kohdentaminen tukea tarvitseville

Toteutus:

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.

Arviointi:

Arviointikriteereiden taso 3, osaamisen alkuvaihe
a) Osaat käyttää johdonmukaisesti terveyden edistämisen ammattikäsitteitä.
b) Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Tämän koulutuksen pääset aloittamaan viikon sisällä ilmoittautumisesta (nk. nonstop-aloitus). Nonstop-aloituksena alkavien koulutusten ilmoittautumisia ei voi perua maksutta. 
Jos et pääse osallistumaan koulutukseen, olethan ystävällinen ja ilmoitat tästä sähköpostitse(avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää