Ajankohta: Vuoden 2021 aikana aloitus joka kuukauden 1. tiistai (pl. heinäkuu ja elokuu). Arvioitu suoritusaika on noin 3 kk. Seuraava aloitus 7.9.2021.
Koulutuspaikka: ekampus, verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 60
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettaja: lehtori Haija Kankkunen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Jatkoväylä-opiskelija: Suosittelemme tätä opintojaksoa jatkoväyläopintoihin lähihoitajasta sairaanhoitajaksi (AMK) sekä liikuntaneuvojasta liikunnanohjaajaksi (AMK).

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK) ja Liikunnanohjaaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 5.9.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua tälle opintojaksolle.

Tavoitteet:

Kliininen hoitotyö

 • osaat soveltaa suomalaisia ravitsemussuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä
 • terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
 • ymmärrät yhteiskunnallisen päätöksenteon ja rakenteiden yhteydet terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä
 • ymmärrät terveyden edistämisen taloudellisia lähtökohtia
 • ymmärrät terveyden edistämisen periaatteita ja osaat toimia terveyden edistämisen arvolähtökohtien mukaisesti
 • kykenet tunnistamaan ja arvioimaan väestön terveydentilaa ja hyvinvointia ja niihin yhteydessä olevia tekijöitä yksilön ja yhteisön tasolla
 • kykenet hyödyntämään olemassa olevaa tietoa (esim. rekisterit ja tilastot) väestön terveyshaasteista yksilön ja yhteisön tasolla
 • kykenet tunnistamaan kansanterveysongelmia aiheuttavia tekijöitä
 • kykenet ehkäisemään riskitekijöitä, jotka heikentävät terveyttä ja toiminta- sekä työkykyä ja johtavat toiminnan vajavuuksiin sekä kykenet puuttumaan niihin varhain

Sisältö:

Kliininen hoitotyö

 • ravintoaineiden tarve ja tehtävät elimistössä
 • ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio terveyden edistämisessä ja kansansairauksien ehkäisyssä
 • eri-ikäisen väestön terveyshaasteet
 • terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
 • terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvä lainsäädäntö, valtakunnalliset ohjeistukset ja ohjelmat sekä kansainväliset ja kansalliset suositukset
 • tieto palvelujärjestelmän kyvystä vastata väestön terveystarpeisiin
 • terveyden edistämisen taloudelliset näkökulmat ml. kustannusvaikuttavuus
 • terveyden edistämisen etiikka ja periaatteet
 • terveyden edistämisen eri tasot (yksilö, yhteisö ja yhteiskunta) ja toimintamuodot (promootio ja preventio)
 • väestön terveyden ja hyvinvoinnin tilanne (voimavarat ja haasteet) ja terveyteen yhteydessä olevat tekijät (suojaavat ja kuormittavat tekijät)
 • terveyden edistämisen tasot (yksilö, yhteisö ja yhteiskunta) ja toimintamuodot (promootio ja preventio)
 • terveyserojen ja syrjäytymisen taustalla olevat tekijät (sosioekonominen asema)
 • kansanterveyttä vähentävät tekijät ja niiden ehkäisy
 • terveystottumusten yhteys terveyteen, riskikäyttäytymisen ehkäisy
 • seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen
 • riskitekijöiden varhainen tunnistaminen ja tuen kohdentaminen tukea tarvitseville

Arviointi: 1-5

Toteutus:

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p.040 631 9828/Tiina Valjakka

Nonstop-koulutukseen ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää