Ajankohta: 1.11.2023 – 9.2.2024
Koulutuspaikka: verkko-opinnot, Karelia-ammattikorkeakoulun Moodle-oppimisympäristö
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 100
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettajat: Päivi Hurri ja Juuso Koponen
Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki YAMK-tutkinnot
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen
Ilmoittautumisaika: 17.5.-16.10.2023
Hinta: Maksuton

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.

Opintojakso on osa Tietojohtamisen ja data-analytiikan osaajakoulutusta, jonka laajuus on 30 opintopistettä. Osaajakoulutukseen voit tutustua tarkemmin osoitteessa Tietojohtaminen ja data-analytiikka -osaajakoulutus – Xamk.

Opinnot järjestetään kolmen korkeakoulun yhteistyönä. Suoritat opinnot 5 opintopisteen opintojaksoina Karelia-ammattikorkeakoulussa, Lapin ammattikorkeakoulussa ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (Xamk).

Osaajakoulutukseen sisältyvät opintojaksot ja toteuttaja-ammattikorkeakoulut

 • Tavoitteena tiedolla johtaminen, 5 op 
  7.8.2023-15.9.2023, Lapin AMK
 • Datalähtöinen toiminta ja kehittäminen, 5 op
  18.9.2023-27.10.2023, Lapin AMK
 • Tiedolla johtamisen data-analytiikkaa, 5 op 
  1.11.2023-9.2.2024, XAMK
 • Työkaluja ja menetelmiä datan analysointiin, 5 op 
  12.2.2024-12.4.2024, XAMK
 • Tiedon johtaminen organisaatiossa, 5 op 
  15.4.2024-31.5.2024, Karelia-amk
 • Tietotalous, 5 op 
  1.6.2024-11.8.2024, Karelia-amk

Tavoitteet:
Tunnet data-analytiikan prosessin, erilaisia datalähteitä ja analysointiin sopivia työkaluja
Osaat tehdä analyysejä ja visualisointeja yksinkertaiselle datajoukolle BI-työkalulla.
Osaat tuoda dataa järjestelmistä raportoitavaksi ja analysoitavaksi SQL-kieltä hyödyntäen.
Tunnet tiedon luettavuuteen vaikuttavat tekijät
Kykenet arvioimaan erilaisten tiedon esitystapojen hyviä ja huonoja puolia
Osaat laatia havainnollisia ja oivalluksia herättäviä visualisointeja

Sisältö:
Millainen on data-analytiikan prosessi, datalähteet ja analysointiin sopivat työkalut?
Miten voidaan tehdä yksinkertaisen datajoukon analysointi ja visualisointi BI-työkalulla?
Miten dataa kerätään ja haetaan analysoitavaksi SQL-kielellä?
Mitkä asiat vaikuttavat tiedon luettavuuteen?
Miten tehdään havainnollisia visualisointeja?
Miten ohjelmia informaatiomuotoilussa voidaan hyödyntää?

Toteutuksen osat:
Tiedolla johtamisen data-analytiikkaa 5op jakautuu kahteen osaan
* Data-analytiikan perusteet 2,5 op (opettaja Päivi Hurri)
* Infografiikka 2,5 op (opettaja Juuso Koponen)

Data-analytiikan perusteissa tutustutaan tiedolla johtamisen data-analytiikkanäkökulmaan, SQL-kieleen ja Power BI työkaluun

Infografiikassa tutustutaan erilaisiin tiedon esitystapoihin ja datan visualisointien suunnitteluun.

Toteutus:
Opiskelu tapahtuu verkossa etäopintoina. Opiskelu edellyttää tutustumista opetusmateriaaleihin, tehtävien suorittamista ja osallistumista keskusteluihin erilaisilla alustoilla.

Data-analytiikan perusteet 2,5op -osassa pieni verkkotentti teemoista Tieto ja sen analysointi sekä SQL-kieli. Tentit voit tehdä itse haluamanasi aikana.

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Karelia-ammattikorkeakoulun Moodle-oppimisympäristössä.

Opintojakson taso on ylempi AMK.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Kaikki opetusmateriaali saatavilla verkossa ja oppimistehtävien palautukset verkossa. Tapaamiset Teamsin kautta.

Arviointi:
Data-analytiikan perusteet arvioidaan teemoittain seuraavilla tehtävillä:
1) Tietoja ja sen analysointi – verkkotentti 30 % arvosanasta
2) SQL-kieli – verkkotentti 30% arvosanasta
3) Power BI – Power BI -visualisointi annetusta datasta 40% arvosanasta.
Pisteet Power BI-tehtävästä saa vasta tekemällä vertaisarvioinnin jonkun toisen opiskelijan Power Bi -palautukseen.

Arviointiasteikko: 1-5

Opintojakso on osa Tietojohtamisen ja data-analytiikan osaajakoulutusta, jonka laajuus on 30 op. Osaajakoulutukseen voit tutustua tarkemmin osoitteessa Tietojohtaminen ja data-analytiikka -osaajakoulutus – Xamk.

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi tai leena.parviainen@xamk.fi

Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää