Ajankohta: 4.3.-31.5.2024
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 100
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä.
Opettaja: Kirsi Jurvanen, kirsi.jurvanen@xamk.fi
 
 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (YAMK), Tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 18.2.2024
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Huomioithan, että ilmoittautuminen Xamk Pulsen opintoihin on sitova eikä opiskelupaikan maksuton peruminen ole mahdollista. Saatuasi opiskelupaikan sinulta laskutetaan hinnastomme mukainen maksu, jota ei palauteta, vaikka keskeyttäisit opinnot.  

Jos et kuitenkaan aloita opintoja, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut opintojaksolta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneestä koulutuksesta. Peruminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.

Digitalisaatio on muutos, joka korostaa tietoteknisten ratkaisujen ohella tiedon merkitystä paitsi yhteiskunnallisella, myös organisaatioiden tasolla. Se koskee jokaista organisaatiota. Tällä opintojaksolla paneudutaan aluksi digitalisaatioon ilmiönä ja sen jälkeen tietoon organisaation resurssina. Jotta tiedon hyödyntäminen menestystekijänä olisi mahdollista, edellytetään tietojohtamista, joka voi olla esimerkiksi tiedon johtamista, tiedolla johtamista tai osaamisen johtamista. Opintojakson suoritettuasi ymmärrät tietojohtamisen monia näkökulmia paremmin ja pystyt soveltamaan uutta ajattelua omassa työssäsi.  

Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuasi: 

  • ymmärrät digitalisaation yhteiskunnallisena ja organisaatiotasoisena ilmiönä sekä tietojohtamisen osana sitä 
  • ymmärrät tiedon merkityksen organisaatioiden toiminnassa ja tunnistat tiedon eri muotoja,  
  • tunnet ja osaat selittää tietojohtamisen keskeisiä käsitteitä,  
  • osaat kuvailla tietojohtamista teoreettisesta ja käytännöllisestä näkökulmasta, 
  • tiedät, miten tietojohtamista voidaan soveltaa osana organisaation strategista johtamista sekä digitaalisaatiota 

Sisältö:

  • Mitä digitalisaatio tarkoittaa yhteiskunnan ja organisaation tasolla? 
  • Mitä on tieto?  
  • Mitkä ovat tietojohtamisen keskeiset käsitteet ja osa-alueet? 
  • Mitkä ovat tietojohtamisen keskeisiä teoreettisia ja käytännöllisiä näkökulmia? 
  • Miten tietojohtamista ja sen osa-alueita sovelletaan käytännössä?  

Toteutus:
Opintojakso suoritetaan kokonaan verkko-opintoina. Verkko-oppimisalustalla on teksti- ja videomuotoista materiaalia, joita opiskelija opiskelee omaan tahtiin kuitenkin niin, että opintojakson suoritukset on oltava tehtynä opintojakson päättymiseen mennessä.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Opiskelumateriaali on saatavilla opintojakson verkko-oppimisalustalla ja ilmoitetaan opintojakson alkaessa. Ei erikseen hankittavaa kirjallisuutta.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan opintojakson verkko-oppimisalustalla olevien tehtävien perusteella. Tehtävistä saa pisteitä, joiden kokonaismäärä ratkaisee loppuarvosanan.

Arviointiasteikko:
1 – 5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 340 7160 / Janika Korento

Opintosuoritusrekisterin ote 
Lähetämme sinulle sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusrekisterin otteen sen jälkeen, kun olet suorittanut opintojakson ja saanut siitä arvosanan. Ote toimii dokumenttina, jos esimerkiksi haet hyväksilukuja opintoihisi jossain toisessa korkeakoulussa. Opintoja voidaan hyväksilukea myös Xamkissa, jos tulet meille tutkinto-opiskelijaksi. Katso lisää nettisivultamme Opiskelu Xamk Pulsessa – Xamk.  

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää