Ajankohta: 15.9.-30.11.2022
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 50
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä.
Opettaja: Timo Mynttinen, timo.mynttinen@xamk.fi

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Insinööri (AMK), Ohjelmistotekniikka
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 4.9.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.

Tavoitteet:

 • Tutustut relaatiotietokannan perusteisiin.
 • Osaat luoda relaatiotietokannan ja lisätä tietokantaasi tauluja. Osaat lisätä, muokata ja poistaa tietoja taulusta.
 • Ymmärrät mallintamisen tärkeyden ja osaat mallintaa tietokannan käyttäen ER-mallinnusta UML notaatiota käyttäen.
 • Ymmärrät normalisoinnin vaikutukset ja osaat normalisoida tietokannan 3 NF tasoon asti.

Sisältö:
Käytät tässä opintojaksossa relaatiotietokantaa, SQL Server, ja sen graafista käyttöliittymää SQL Server Management Studio. Käyttöjärjestelmäympäristönä on Windows 10 – tämä ei kuitenkaan estä sinun omatoimista ja omaehtoista työskentelyä jossakin toisessa käyttöjärjestelmäympäristössä (sen asentaminen ja toimivuus on opiskelijan vastuulla).

Aluksi tutustut yksittäisen taulun käyttöön: sen luontiin, tiedon lisäämiseen, muuttamiseen ja poistamiseen. Tästä jatkat useamman taulun tietokantaan, viiteavaimen käyttöön ja skriptitiedostojen tekoon.
Opit mallintamaan tietokantoja käyttäen Entity Relationship mallinnustekniikkaa. Kuvauskielenä käytät Unified Modeling Language syntaksia.
Tietokantasi tulisi kestää laajennuksia, muutoksia ja poistoja (esim. jostakin taulusta jonkin sarakkeen poisto). Tästä syystä opettelet normalisoimaan tietokantasi systemaattisella menetelmällä normalisoimattomasta raakadatasta kolmanteen normalisoituun muotoon (3 NF) asti.

Opintojakson aihepiireinä ovat:

 • Tietokannan taulun luonti ja informaation lisääminen tauluun
 • Kahden taulun välinen suhde, viiteavaimen käyttö
  – yhdestä-yhteen
  – yhdestä-moneen
  – monesta-moneen
 • SQL kyselykielen perusteet
  – kyselyt yhteen tauluun
  – sisäkkäiset kyselyt
  – liitokset
 • Talletettujen proseduurien käyttö
 • ER-mallinnus käyttäen UML-kuvauskieltä
 • Tietokannan taulujen normalisointi 3 NF-tasoon asti

Toteutus:

 • Käytössä on Windows-käyttöjärjestelmä.
 • Palautettavia tehtäviä on yhteensä viisi kappaletta, ja ne on selkeästi merkitty – sen lisäksi niihin liittyy aina palautuskansio palautusaikatauluineen.
 • Koe opintojakson lopussa.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Opiskelumateriaali on esitetty opintojakson Learn-alustalla ja lisäksi netissä paljon materiaalia liittyen perusteoriaan.
Opiskelumateriaali on englanniksi ja tehtävän annot suomeksi.

Arviointi:
Arvosanaan vaikuttavat opintojakson lopussa pidettävä koe sekä Learniin palautettavat tehtävät.

Arviointiasteikko: 0 – 5

 

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 340 7160, Janika Korento

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää