Ajankohta: 30.8.-10.12.2021
Koulutuspaikka: Learn verkko-oppimisympäristö
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Yritystoiminta ja yrittäjyys sekä Yrityksen talous tai vastaavat tiedot
Opettajat: Tuula Kuparinen ja opettaja xx

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (AMK), liiketalous
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 15.8.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:

  • Osaat määritellä yrityksen tilaus- ja toimitusketjuprosessin.
  • Osaat perustella tilaus- ja toimitusketjun merkityksen yrityksen kannattavuuteen.
  • Osoitat perehtyneisyyttä yrityksen logistiikan kokonaisuuteen.
  • Osaat kuvailla toiminnanohjausjärjestelmän merkityksen tilaus- ja toimitusketjussa.
  • Osaat käyttää toiminnanohjausjärjestelmän perustoimintoja.

Sisältö:

  • Miten tilaus- ja toimitusketju muodostuu?
  • Miten tilaus- ja toimitusketju vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen?
  • Mikä on logististen päätösten merkitys yrityksen toiminnassa?
  • Kuinka toiminnanohjausjärjestelmä auttaa tilaus- ja toimitusketjun hallinnassa?
  • Millaisia ovat toiminnanohjausjärjestelmän perustoiminnot ja –raportit?

Toteutus:
5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

SAP-osuus 2 op
– Opintojaksoon kuuluu orientoiva Teams- luento, SAP-tehtävä sekä verkkotentti
– SAP-tehtävä on itsenäinen verkkotehtävä
– SAP-tehtävä tulee olla tehty ennen tenttiä
– Tenttiin ei voi osallistua, jos SAP-tehtävää ei ole tehty

– SAP-tentti 29.11.2021 (alustava päivämäärä)
– SAP-harjoitus tulee olla tehty 26.11.2021 mennessä.

Opiskelumateriaali:
SAP-osuus: Opettajan materiaali Learn-alustalla

Arviointi:
a. Osaat käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
b. Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
c. Osaat toimia asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa.

SAP-osuus:
– SAP-tehtävä arvioidaan asteikolla 1-5. Tehtävän arvosana on 50 % SAP-osuuden arvosanasta
– SAP-tentti arvioidaan asteikolla 1-5. Tentin arvosana on 50 % SAP-osuuden arvosanasta

Arviointiasteikko:
1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi tai leena.parviainen@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää