Ajankohta: 17.10. – 11.12.2022
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 25
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Yritystoiminta ja yrittäjyys sekä Yrityksen talous tai vastaavat tiedot
Opettaja: Tiina Rissanen

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (AMK), liiketalous
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen / Moduuli: Asiakkaat ja kumppanuudet
Ilmoittautuminen päättyy: 2.10.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet: Osaat määritellä yrityksen tilaus- ja toimitusketjuprosessin. Osaat perustella tilaus- ja toimitusketjun merkityksen yrityksen kannattavuuteen. Osoitat perehtyneisyyttä yrityksen logistiikan kokonaisuuteen. Osaat kuvailla toiminnanohjausjärjestelmän merkityksen tilaus- ja toimitusketjussa. Osaat käyttää toiminnanohjausjärjestelmän perustoimintoja.

Sisältö: 

Miten tilaus- ja toimitusketju muodostuu? Miten tilaus- ja toimitusketju vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen? Mikä on logististen päätösten merkitys yrityksen toiminnassa? Kuinka toiminnanohjausjärjestelmä auttaa tilaus- ja toimitusketjun hallinnassa? Millaisia ovat toiminnanohjausjärjestelmän perustoiminnot ja –raportit?

Toteutus: Opintojakso sisältää yksilönä itsenäisesti suoritettavia tehtäviä sekä Learn-tenttejä. Tehtävillä ja tenteillä on tietyt palautuspäivämäärät, joihin mennessä tehtävät/tentit tulee olla suoritettuna. Opintojakso ei sisällä pakollisia, aikaan sidottuja tapaamisia.

Verkko-opinnot, 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali: 

Materiaalit ilmoitetaan opintojakson alkaessa. Materiaalit ovat verkkoaineistoja (mm. e-kirjoja, artikkeleita).

Arviointi: Opintojaksolla on itsenäisiä verkkotehtäviä sekä yksilönä tehtäviä tenttejä.

Arvioinnin perusteet:

Opiskelija osaa
• käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
• etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
• käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä ja tekniikoita
• toimia asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi tai leena.parviainen@xamk.fi, puh. 044 702 8523

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää