Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Keskimääräinen suoritusaika on 2 kuukautta. 
Koulutuspaikka:  Verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Kohderyhmä: Opintojakso on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille, eikä se edellytä aiempaa koulutusta aiheesta. Se soveltuu erityisesti sairaanhoitajapohjaisen koulutuksen käyneille ja käyville lääkehoidon osaamisen kertaukseen tai vahvistamiseen
Opettaja: Anne Kylmälä

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot 
Ilmoittautuminen päättyy: 26.6.2022
Hinta: Maksuton

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä

Tavoitteet:

 • tuntee lääkehoitoa ohjaavat lait ja ohjeistukset
 • huomioi potilasturvallisuuden ja potilasturvallisuusajattelun
 • tietää lääkehoidon toteuttamisen turvalliset toimintamallit

Sisältö:

 • lääkehoitoa ohjaavat lait ja ohjeistukset
 • potilasturvallisuus
 • lääkityn potilaan tarkkailu ja konsultointi
 • työturvallisuus
 • lääkehoidon prosessi
 • kipulääkkeet
 • pkv-lääkkeet
 • lääkehoidon erityispiirteet (iäkkäät, vammaiset, mielenterveyspotilaat)
 • kanylointi ja nestehoidon perusteet
 • lääkehoidon tekninen toteuttaminen (enteraalinen lääkitseminen, lääkkeen antaminen subkutaanisesti, lihaksen sisäisesti, laskimon sisäisesti, epiduraalisesti- ja spinaalisesti)
 • lääkelaskut

Toteutus:
Opintojakso suoritetaan itsenäisesti omaan tahtiin verkossa. Opintojakso sisältää itsenäiseen opiskeluun soveltuvaa teksti- ja videomateriaalia harjoitustehtävineen ja tentteineen.
Aikaa opintojen suorittamiseen kuluu 2 viikosta 2 kuukauteen riippuen opiskelijan lähtötasosta.
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ei anna lääkelupia, vaan lääkehoidon toteuttamisesta ja lääkeluvista huolehtii ja vastaa aina työnantaja.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Opiskelu tapahtuu oman aikataulusi mukaisesti. (Huomioi opintojakson päättymispäivämäärä)
Opetus ei sisällä aikaan tai paikkaan sidottu opiskelua.
Opiskelija suorittaa itsenäisesti opintojakson tehtävät.
Tentit ja tehtävät tulee olla suoritettuna ennen opintojakson päättymistä.

Arviointiasteikko:
Hyväksytty/Hylätty

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, Niina Nikkola puh:044 702 8342, niina.nikkola@xamk.fi

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit! Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen laatuauditoima korkeakoulu.

 

 

 

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää