Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on n.2 kk. 

Koulutuspaikka: Learn verkko-oppimisympäristö
Laajuus:5 op
Paikkamäärä: rajaton
Kohderyhmä: Opintojakso on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille. Se soveltuu hyvin mm. sosionomien, geronomien ja lähihoitajien lääkehoidon osaamisen kertaukseen tai vahvistamiseen.
Opettajat: Katri Rissanen ja Sari Virkki, sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@xamk.fi

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: sairaanhoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 28.11.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:

  • tuntee lääkehoitoa ohjaavat lait ja ohjeistukset
  • huomioi potilasturvallisuuden ja potilasturvallisuusajattelun
  • tietää lääkehoidon toteuttamisen turvalliset toimintamallit

Sisältö:
Opintojakso suoritetaan itsenäisesti omaan tahtiin verkossa.
Opintojakso sisältää itsenäiseen opiskeluun soveltuvaa teksti- ja videomateriaalia harjoitustehtävineen ja tentteineen. Aikaa opintojen suorittamiseen kuluu 2 viikosta 2 kuukauteen riippuen opiskelijan lähtötasosta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija voi tulostaa todistuksen opintojakson suorituksesta. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ei anna lääkelupia, vaan lääkehoidon toteuttamisesta ja lääkeluvista huolehtii ja vastaa aina työnantaja.
Sisältö:
• lääkehoitoa ohjaavat lait ja ohjeistukset
• potilasturvallisuus
• lääkityn potilaan tarkkailu ja konsultointi
• työturvallisuus
• lääkehoidon prosessi
• kipulääkkeet
• pvk-lääkkeet
• lääkehoidon erityispiirteet (iäkkäät, vammaiset, mielenterveyspotilaat)
• lääkehoidon tekninen toteuttaminen (lääkkeen antotavat)

Opintojakson aiheosat:
1. Johdanto turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen
2. Lääkehoitoprosessi
3. Lääkityn potilaan tarkkailu ja konsultointi
4. Enteraalinen lääkitseminen
5. Parenteraalinen lääkitseminen/perusteet
6. Parenteraalinen lääkitseminen/lääkkeen antaminen injektiona
7. Ohjaus ja neuvonta
8. Kipulääkkeet, PKV-lääkkeet ja psyyken lääkkeet
9. Ikääntyneiden lääkehoito
10. Kehitysvammaisten lääkehoito
11. Lääkelaskut

Opiskelumateriaali:

  • learn-oppimisympäristö

Arviointiasteikko:  hyväksytty / hylätty.

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, niina.nikkola.@xamk.fi

Nonstop-koulutukseen ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua sähköpostitse avoinamk@xamk.fi. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää