Ajankohta: Syksyn ensimmäinen aloitus on  8.8.2023.
Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on keskimäärin 2 kk.  
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Kohderyhmä: Opintojakso on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille. Se soveltuu hyvin mm. sosionomien, geronomien ja lähihoitajien lääkehoidon osaamisen kertaukseen tai vahvistamiseen.
Opettaja: Anne Kylmälä

 

 

 
 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue:  Vapaasti valittavat opinnot 
Opinto-opas.
Ilmoittautuminen päättyy: 17.12.2023
Hinta: Maksuton

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM!  Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua avoimen AMK:n opintoihin.

Tavoitteet:

 • tuntee lääkehoitoa ohjaavat lait ja ohjeistukset
 • huomioi potilasturvallisuuden ja potilasturvallisuusajattelun
 • tietää lääkehoidon toteuttamisen turvalliset toimintamallit

Sisältö:

 • lääkehoitoa ohjaavat lait ja ohjeistukset
 • potilasturvallisuus
 • lääkityn potilaan tarkkailu ja konsultointi
 • työturvallisuus
 • lääkehoidon prosessi
 • kipulääkkeet
 • pvk-lääkkeet
 • lääkehoidon erityispiirteet (iäkkäät, vammaiset, mielenterveyspotilaat)
 • lääkehoidon tekninen toteuttaminen (lääkkeen antotavat)

Opintojakson aiheosat:
1. Johdanto turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen
2. Lääkehoitoprosessi
3. Lääkityn potilaan tarkkailu ja konsultointi
4. Enteraalinen lääkitseminen
5. Parenteraalinen lääkitseminen/perusteet
6. Parenteraalinen lääkitseminen/lääkkeen antaminen injektiona
7. Ohjaus ja neuvonta
8. Kipulääkkeet, PKV-lääkkeet ja psyyken lääkkeet
9. Ikääntyneiden lääkehoito
10. Kehitysvammaisten lääkehoito
11. Lääkelaskut

Toteutus:
Opintojakso suoritetaan itsenäisesti omaan tahtiin verkossa. Opintojakso sisältää itsenäiseen opiskeluun soveltuvaa teksti- ja videomateriaalia harjoitustehtävineen ja tentteineen. Aikaa opintojen suorittamiseen kuluu 2 viikosta 2 kuukauteen riippuen opiskelijan lähtötasosta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija voi tulostaa todistuksen opintojakson suorituksesta. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ei anna lääkelupia, vaan lääkehoidon toteuttamisesta ja lääkeluvista huolehtii ja vastaa aina työnantaja.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Arviointiasteikko:
hyväksytty / hylätty

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, niina.nikkola@xamk.fi puh:  044 702 8342 Niina Nikkola

Opettajalla on yksi kuukausi aikaa antaa arvosana opintojakson päättymisen jälkeen.
Saat opintosuoritusotteen automaattisesti sähköpostiisi n. 1 viikon sisällä arvioinnin kirjaamisen jälkeen. Automaattiviestin lähettäjänä on noreply.atomi@xamk.fi ja viestin aiheena ”Xamkin opintoihin liittyvä dokumentti on ladattavissa”. 

Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää