Ajankohta: 21.8.-31.12.2023
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: – 
Opettaja: Itsenäisesti suoritettava opintojakso

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 6.8.2023
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.

Tavoitteet:

 • Osaat lähestyä lasta ja lapsiperhettä traumatietoisen ajattelutavan mukaan.
 • Tiedät lapsen mielenterveyttä suojaavat ja -riskitekijät.
 • Syvennät tietoasi lapsen traumatisoitumisesta.
 • Syvennät tietoasi lapsiperheen mielenterveyteen liittyvistä haasteista, lapsen oirekäyttäytymisestä ja hoidosta.
 • Osaat auttaa traumatisoitunutta lasta ja hänen perhettään osana moniammatillista työryhmää.
 • Osaat huolehtia omasta jaksamisestasi.

Sisältö:

 • Mitä tarkoittaa traumatietoinen ajattelutapa?
 • Mitkä ovat lapsen mielenterveyttä suojaavat- ja riskitekijät?
 • Mitä tarkoittaa mm. kiintymyssuhdetrauma, traumaperäinen stressihäiriö, sopeutumishäiriö, lapsen masennus, käytöshäiriöt ja pakko-oireinen häiriö?
 • Miten tunnistat lasten ja perheiden traumatisoitumisen?
 • Miten tunnistat monikulttuuristen lasten ja perheiden traumatisoitumisen?
 • Miten autat ja ohjaat traumatisoitunutta lasta ja perhettä?
 • Miten huolehdit omasta jaksamisestasi traumatyössä?

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan kokonaan itsenäisinä verkko-opintoina. Opintojaksolla on aikaan sitomattomia tehtäviä, verkkokeskusteluja, podcasteja, interaktiivisia videoita ja tietotestejä. Jaksossa on laajempi loppukoe, jota voi tehdä useamman kerran. 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.
 
Opiskelumateriaali:

Ilmoitetaan Learnalustalla

Arviointiasteikko:
Hyväksytty/hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää