Ajankohta: 12.9. – 31.12.2022
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 15
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: ei vaadita
Opettaja: Xamkin lehtorit

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tutkinnot
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 28.8.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

 • Osaat kuvata tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä ja niiden roolia tuotteiden, toiminnan ja organisaatioiden kehittämisessä.
 • Osaat hyödyntää tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä tuotteiden, toiminnan ja organisaatioiden kehittämisessä.

Sisältö:

 • Miten tulevaisuutta voidaan tutkia ja miksi sitä tutkitaan?
 • Millaisia menetelmiä tulevaisuuden tutkimukseen liittyy?
 • Miten menetelmiä voidaan hyödyntää kehittämisessä?

Toteutus:

Neljä itsenäistä tehtävää, joiden palautuspäivä on opintojakson päättymispäivään mennessä. Myöhästyneitä ei oteta mukaan arviointiin.

 • Tehtävä 1: Miten opintojakso palvelee ammatillista kasvuasi?
 • Tehtävä 2. Tulevaisuuden suuret linjat: Referaatti.
 • Tehtävä 3. Tulevaisuuden tutkimuksen perusteet ja menetelmät: Monivalintatehtävä.
 • Tehtävä 4. Alakohtaiset lähestymiset ja näkökulmat: Oman alan aineistoa soveltava tehtävä.

Tämä verkko-opintojakso sisältää verkkoluentoja. 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:

 • Luentomateriaali
 • Etsit eri lähteistä tulevaisuuden tutkimukseen liittyvää tietoa
 • Opiskelu painottuu itsenäiseen tiedonhakuun ja oppimiseen tehtävien tekemisen kautta.

Arviointi:

a. käyttää johdonmukaisesti tulevaisuuden tutkimuksen käsitteitä
b. etsiä tietoa keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
d. toimia erilaisten kohderyhmien kanssa
e. ymmärtää keskeisiä tulevaisuuden tutkimuksen malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
f. toimia tiimin jäsenenä
g. perustella toimintaansa eettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointiasteikko: 
Hyväksytty/Hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 472 8993, Evangelia Antzaka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää