Ajankohta: 22.2.–5.4.2017, Info 22.2. klo 13–15, tentit 8.3., 22.3. ja 5.4.2017 klo 16.15–18
Koulutuspaikka: Xamk, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, Mikkeli
Ilmoittautuminen päättyy: 5.2.2017
Hinta: 20,00
Paikkamäärä: 40
Laajuus: 2 opintopistettä

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa määritelty osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.

Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen Pepissä.
 

Tavoite:
Koulutus päivittää sekä opistotasoisen / amk-tasoisen terveysalan henkilöstön, koulutasoisen terveysalan henkilöstön että sosiaalialan koulutuksen saaneiden lääketietouden.
 

Terveysalan henkilöstö:

 • tuntee lääkehoitoa koskevat säädökset ja niissä osoitetut sairaanhoitajan/terveydenhoitajan/hoitajan oikeudet ja velvollisuudet
 • hallitsee eri lääkemuodot ja lääkitsemistavat oman työtehtävänsä edellyttämässä laajuudessa
 • pystyy toteuttamaan turvallisesti ja aseptisesti potilaan lääkehoidon oman työtehtävänsä edellyttämässä laajuudessa
 • pystyy antamaan potilaalle/asiakkaalle määräysten mukaiset virheettömät lääkeannokset
 • hallitsee erilaiset lääkelaskut oman työtehtävänsä edellyttämässä laajuudessa
 • tunnistaa ja osaa huomioida lääkkeiden sivuvaikutukset sekä tiedottaa niistä oman työtehtävänsä edellyttämässä laajuudessa
 • sairaanhoitaja/terveydenhoitaja perehtyy eri lääkeaineryhmiin ja käyttöindikaatioihin
 • sairaanhoitaja/terveydenhoitaja pystyy toteuttamaan asiakaslähtöistä lääkehoidon ohjausta ja neuvontaa
 • sairaanhoitaja/terveydenhoitaja hallitsee lääkehoidon laaduntarkkailun

 

Sisältö ja toteutus:
Oman työtehtävänsä edellyttämässä laajuudessa:

 • lääkehoitoa koskevat säädökset
 • lääkemuodot ja antotavat
 • lääkkeiden vaiheet elimistössä
 • lääkkeiden vaikutuksiin vaikuttavat tekijät
 • lääkehoito osana potilaan kokonaishoitoa
 • sairaanhoitaja/terveydenhoitaja/hoitaja lääkehoidon toteuttajana
 • lääkeaineryhmät (sairaan- ja terveydenhoitajat)
 • lääkehoidon ohjaus ja neuvonta (sairaan- ja terveydenhoitajat)
 • lääkehoidon laaduntarkkailu (sairaan- ja terveydenhoitajat)

Koulutuspaikat on tarkoitettu ensisijaisesti muille kuin Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, p. 050 312 5090, avoinamk@xamk.fi

 

Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.