Ajankohta: 3.10.-28.11.2017 Vapaaehtoinen lähiopetus ti 3.10. (info) ja 31.10. (lääkelaskujen harjoitteleminen) klo 14-15.30 sekä pakollinen tentti 14.11. klo 16.15-18 ja mahdollinen uusinta 28.11. klo 16.15-18
Koulutuspaikka: Xamk, Savonlinnan kampus, Savonniemenkatu 6, Savonlinna
Ilmoittautuminen päättyy: 24.9.2017
Hinta: 20 €
Paikkamäärä: 30
Laajuus: 2 opintopistettä
Opettaja: Helena Mikkonen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet

Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua tätä kautta opintojaksolle.

Tavoite:

Opiskelija oppii tuntemaan lääkehoitoa koskevat säädökset ja niissä osoitetut sairaanhoitajan / terveydenhoitajan oikeudet ja velvollisuudet. Hän hallitsee eri lääkemuodot ja lääkitsemistavat sekä pystyy toteuttamaan turvallisesti ja aseptisesti potilaan lääkehoidon.

Opiskelija pystyy antamaan potilaalle / asiakkaalle määräysten mukaiset virheettömät lääkeannokset. Hän hallitsee erilaiset lääkelaskut, tunnistaa ja osaa huomioida lääkkeiden sivuvaikutukset sekä tiedottaa niistä ja perehtyy eri lääkeaineryhmiin ja käyttöindikaatioihin. Opiskelija pystyy toteuttamaan asiakaslähtöistä lääkehoidon ohjausta ja neuvontaa ja hallitsee lääkehoidon laaduntarkkailun.

Sisältö ja toteutus:

Koulutus sisältää seuraavat osiot:

1. Lääkehoitoa koskevat säädökset
2. Lääkemuodot ja antotavat
3. Iv-lääkehoito
4. Lääkkeiden vaiheet elimistössä
5. Lääkkeiden vaikutuksiin vaikuttavat tekijät
6. Lääkeaineryhmät
7. Lääkehoito osana potilaan kokonaishoitoa
8. Lääkehoidon laaduntarkkailu
9. Lääkelaskut

Koulutuksen toteutus räätälöidään niin, että se soveltuu koulutustaustoiltaan erilaisille osallistujille. Koulutuksen hyväksytty suoritus vaatii tentin suorittamisen hyväksytysti.

 

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.