Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Seuraava aloitus 14.12.2021. Arvioitu suoritusaika on noin 3 kk.
Koulutuspaikka: ekampus, verkko-opinnot
Laajuus: 2 op
Paikkamäärä: rajaton
Kohderyhmä: Opintojakso on suunnattu terveysalan (esim. sairaanhoitaja, lähihoitaja) sekä sosiaalialan (esim. sosionomi) henkilöstölle . Koulutuksen tavoitteena on taata osaaminen lääkehoidon perusteista opiskelijan henkilökohtaisen koulutustaustan mukaisesti.
Opettajat: Elisa Himanen ja Saila Hirvonen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)
Ilmoittautuminen päättyy: 12.12.2021 Tässä nonstop-koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:

Opintojakso on suunnattu terveysalan (esim. sairaanhoitaja, lähihoitaja) sekä sosiaalialan (esim. sosionomi) henkilöstölle . Koulutuksen tavoitteena on taata osaaminen lääkehoidon perusteista opiskelijan henkilökohtaisen koulutustaustan mukaisesti.

Koulutuksen käytyään opiskelija:

 • osaa toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti
 • tuntee lääkehoidon vastuut ja velvollisuudet
 • tuntee eri lääkemuodot ja lääkkeenantotavat
 • osaa toimia aseptisten työskentelytapojen mukaisesti ja käsitellä lääkkeitä turvallisesti
 • tuntee tavallisimmat lääkeaine ryhmät ja niiden vaikutukset
 • tuntee lääkeaineen vaiheet elimistössä (farmakokinetiikka) ja tavallisimpia haitta- ja yhteisvaikutuksia
 • osaa seurata lääkehoidon toteutumista ja vaikutuksia
 • tunnistaa ja osaa varautua lääkehoitoon liittyviin riskeihin
 • osaa lääkelaskut (oman työtehtävänsä edellyttämässä laajuudessa)
 • osaa dokumentoida lääkehoidon toteutumista yksikön ohjeiden mukaisesti
 • osaa ohjata/neuvoa potilasta/asiakasta/hänen läheisiään

Sisältö ja toteutus:

 • lääkehoitoa koskevat säädökset, vastuut ja velvollisuudet
 • lääkemuodot ja antotavat
 • lääkkeiden käsittely
 • riskilääkkeet ja riskienhallinta
 • farmakokinetiikka ( lääkeaineiden vaiheet elimistössä)
 • lääkeaineryhmät
 • lääkehoidon vaikutusten seuranta ja dokumentointi
 • lääkehoidon ohjaus ja neuvonta
 • lääkelaskut

2 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 54 tunnin työmäärää.
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Itseopiskelu verkkoympäristössä mahdollistaa Sinulle oman aikataulun luomisen, itsenäisen ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun. Voit rytmittää omaa oppimistasi ja opiskeluasi. Verkkokoulutus koulutus on avoinna ja suoritettavissa omaan tahtiin kolmessa kuukaudessa.

Arviointi: hyväksytty/hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p.040 631 9828/Tiina Valjakka

Nonstop-koulutukseen ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää