Ajankohta: 1.12.-31.12.2020 Aloitus joka kuukauden 1. tiistai edellä mainitulla aikavälillä. Ilmoittautumiset käsitellään noin viikkoa ennen seuraavaa aloitusta. HUOM! Suoritettava helmikuun 2021 loppuun mennessä.
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 2 op
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja ilmoittautumisesta: avoinamk@xamk.fi

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)
Ilmoittautuminen päättyy: 29.11.2020
Hinta: 24 € tai lukukausimaksu 175 €

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua tälle opintojaksolle.

Tavoitteet:

Koulutus päivittää sekä opistotasoisen / AMK-tasoisen terveysalan henkilöstön, koulutasoisen terveysalan henkilöstön että sosiaalialan koulutuksen saaneiden lääketietouden.
 

Terveysalan henkilöstö:

 • tuntee lääkehoitoa koskevat säädökset ja niissä osoitetut sairaanhoitajan/terveydenhoitajan/hoitajan oikeudet ja velvollisuudet
 • hallitsee eri lääkemuodot ja lääkitsemistavat oman työtehtävänsä edellyttämässä laajuudessa
 • pystyy toteuttamaan turvallisesti ja aseptisesti potilaan lääkehoidon oman työtehtävänsä edellyttämässä laajuudessa
 • pystyy antamaan potilaalle/asiakkaalle määräysten mukaiset virheettömät lääkeannokset
 • hallitsee erilaiset lääkelaskut oman työtehtävänsä edellyttämässä laajuudessa
 • tunnistaa ja osaa huomioida lääkkeiden sivuvaikutukset sekä tiedottaa niistä oman työtehtävänsä edellyttämässä laajuudessa
 • sairaanhoitaja/terveydenhoitaja perehtyy eri lääkeaineryhmiin ja käyttöindikaatioihin
 • sairaanhoitaja/terveydenhoitaja pystyy toteuttamaan asiakaslähtöistä lääkehoidon ohjausta ja neuvontaa
 • sairaanhoitaja/terveydenhoitaja hallitsee lääkehoidon laaduntarkkailun

Sisältö:

Oman työtehtävänsä edellyttämässä laajuudessa:

 • lääkehoitoa koskevat säädökset
 • lääkemuodot ja antotavat
 • lääkkeiden vaiheet elimistössä
 • lääkkeiden vaikutuksiin vaikuttavat tekijät
 • lääkehoito osana potilaan kokonaishoitoa
 • sairaanhoitaja/terveydenhoitaja/hoitaja lääkehoidon toteuttajana
 • lääkeaineryhmät (sairaan- ja terveydenhoitajat)
 • lääkehoidon ohjaus ja neuvonta (sairaan- ja terveydenhoitajat)
 • lääkehoidon laaduntarkkailu (sairaan- ja terveydenhoitajat)

Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa. Koulutuksen aloitus kerran kuukaudessa vuoden 2020 aikana. Koulutukseen sisältyvä verkkotentti suoritetaan omassa työyksikössä esimiehen valvonnassa.

Huom! Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta verkkotenttiin esimiehen valvonnassa, voit tulla suorittamaan tentin Mikkelin kampukselle myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Opettaja:
lehtori Vappu Martikainen

Arviointi:
Hyväksytty / hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMKin toimisto avoinamk@xamk.fi 

Nonstop-koulutukseen ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua sähköpostitse avoinamk@xamk.fi. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää