Ajankohta: 17.4.-31.8.2023
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot. Aloitusluento Teamsin kautta to 20.4.2023 klo 12-16. Osallistuminen ei pakollista, mutta suositeltavaa. Luennosta tehdään tallenne, joka on myöhemminkin katsottavissa.
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 60
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: ei vaadita
Opettaja: Jyrki Haapala

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki YAMK-tutkinnot
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 4.4.2023
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin

Tavoitteet:
Tunnet yritysturvallisuuden keskeisimmän sisällön.
Ymmärrät riskienhallinnan merkityksen turvallisuusjohtamiselle.
Perehdyt yrityksen turvallisuuspolitiikan luomiseen.
Tunnet keskeiset toimet turvallisuustyön organisoinnissa ja toteuttamisessa.
Osaat kuvata yhtenäisen johtamis- ja toimintakulttuurin turvallisuuden parantamiseksi.

Sisältö:
Mitä tarkoittaa yritysturvallisuus ja mitkä ovat sen osa-alueet?
Mitkä ovat turvallisuusjohtamisen tavoitteet?
Mitä on riskienhallinta ja miksi se on tärkeää?
Mitä on turvallisuuspolitiikka ja miten se luodaan?
Miten tietoturvallisuustyö organisoidaan ja toteutetaan?

Toteutus:
Opintojakso suoritetaan yksilötehtävillä.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opintojakson taso on ylempi AMK

Opiskelumateriaali:
Learnin alustalla oleva materiaali

Arviointi:
Arviointi kohdistuu tietoihin, taitoihin ja työskentelytapoihin.

Arvioinnin perusteena palautetut tehtävät. Ei ole tenttiä.

Arviointiasteikko: 1-5

Opiskelijapalaute:
”Turvallisuusjohtaminen oli sisällöltään ja aineistoltaan erittäin monipuolinen. Tehtävät olivat oppimista tukevia, pidän siitä, että saa itse ajatella ja analysoida eikä vain mekaanisesti opetella ulkoa. Huomasin tietäväni turvallisuusjohtamisesta yhtä sun toista, mutta tämä opintojakso auttoi hahmottamaan kuinka laajasta kokonaisuudesta on itse asiassa kyse.”

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh.044 702 8523 / Leena Parviainen

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää