Ajankohta: 19.9. – 4.12.2022
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 60
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: ei vaadita
Opettaja: Jyrki Haapala

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (YAMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen Linkki opetussuunnitelmaan / Moduuli: Johtaminen ja yrittäjyys
Ilmoittautuminen päättyy: 4.9.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin

Tavoitteet: 

Tunnet yritysturvallisuuden keskeisimmän sisällön.
Ymmärrät riskienhallinnan merkityksen turvallisuusjohtamiselle.
Perehdyt yrityksen turvallisuuspolitiikan luomiseen.
Tunnet keskeiset toimet turvallisuustyön organisoinnissa ja toteuttamisessa.
Osaat kuvata yhtenäisen johtamis- ja toimintakulttuurin turvallisuuden parantamiseksi.

Sisältö:

Mitä tarkoittaa yritysturvallisuus ja mitkä ovat sen osa-alueet?
Mitkä ovat turvallisuusjohtamisen tavoitteet?
Mitä on riskienhallinta ja miksi se on tärkeää?
Mitä on turvallisuuspolitiikka ja miten se luodaan?
Miten tietoturvallisuustyö organisoidaan ja toteutetaan?

Toteutus:

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää. Opintojakso koostuu oppimistehtävien suorittamisesta ja verkko-opinnoista.

Opiskelumateriaali:  

Learnin alustalla oleva materiaali

Arviointi: 

Arvioinnin perusteena palautetut tehtävät. Arviointi kohdistuu tietoihin, taitoihin ja työskentelytapoihin. Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Arviointiasteikko: 1-5

Opiskelijapalaute:

”Turvallisuusjohtaminen oli sisällöltään ja aineistoltaan erittäin monipuolinen. Tehtävät olivat oppimista tukevia, pidän siitä, että saa itse ajatella ja analysoida eikä vain mekaanisesti opetella ulkoa. Huomasin tietäväni turvallisuusjohtamisesta yhtä sun toista, mutta tämä opintojakso auttoi hahmottamaan kuinka laajasta kokonaisuudesta on itse asiassa kyse.”

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi tai leena.parviainen@xamk.fi, puh. 044 702 8523

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää