Ajankohta: 23.9.-18.11.2021, lähiopetus 23.9., 21.10. ja  18.11.2021, kokonaisia päiviä
Koulutuspaikka: Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, Mikkeli
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Pekka Penttinen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki YAMK-tutkintoon johtavat koulutukset Xamkissa.
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen (Master School)
Ilmoittautuminen päättyy: 12.9.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:

  • Tiedät tutkimuksellisen kehittämisen lähtökohdat ja osaat soveltaa tutkimusmenetelmällisiä ratkaisuja kehittämisprosessin eri vaiheissa
  • Osaat soveltaa kehitämistarpeen arviointiin ja kehittämismenetelmän valintaan liittyviä tutkimusmenetelmällisiä keinoja
  • Osaat arvioida kehittämisprosessin etenemistä ja saatuja tuloksia tutkimusmenetelmällisin keinoin
  • Osaat suunnitella ja toteuttaa tutkimuksellisen kehittämisprosessin

Sisältö:

  • Miten tunnistat kehittämistarpeen käytännölliset, teoreettiset tai tutkimukselliset lähtökohdat?
  • Miten sovellat laadullisia ja tilastollisia tutkimusmenetelmiä kehittämisprosessin lähtökohtien selvittämisessä?
  • Miten seuraat ja saat tietoa kehittämisprosessin eri vaiheista ja etenemistä?
  • Millä tavoin arviot keittämisprosessin vaikuttavuutta ja prosessin onnistumista?

Toteutus:

Opintojaksolla on kaksi tehtävää.
1. Opintojakson alussa laaditaan kommentteja varten suunnitelmapaperi tutkimuksellisesta kehittämisestä tai tutkimuksen ja kehittämisen rajankäynnistä. Tehtävä kohdistuu omaan opinnäytteeseen tai sen suunnitteluun, muuhun työelämässä tehtävään tutkimuksen tai kehittämisen toimenpiteeseen tai menetelmällisen lähestymistavan pohdintaan. Tehtävä kommentoidaan, mutta ei arvioida. (1 op)
2. Suunnitelmapaperista saatujen kommenttien pohjalta laaditaan arvioitava suoritus, jossa esitellään tutkimuksellisen kehittämisen tai tutkimuksen ja kehittämisen rajankäynnini ratkaisuja opinnäytettä tai työelämää varten. Suoritus voi olla osa opinnäytettä tai itsenäinen tehtävä. (4 op)

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:

Opintojaksolla käytetään omaan tutkimuksellisen kehittämisen tehtävään liittyvää lähdemateriaalia. Menetelmällinen materiaali on suurelta osin tarjolla Learn-oppimisympäristössä.

Arviointi:
a) Osaat hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti tutkimuksen toteuttamista koskevaa tietoa ja soveltaa sitä keittämisprosessin toteutuksen osana.
b) Osaat ratkaista vaativia ongelmia tutkimus- ja/tai kehittämistoiminnassa, jotka tukevat tutkimuksellisten keinojen käyttöä keittämistehtävän ratkaisemisessa ja kehittämisprosessin arvioinnissa.

Arviointiasteikko:
0-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p.040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää