Ajankohta: 10.1.-30.4.2022
Koulutuspaikka: verkko-opinnot (vaihtoehtoinen toteutustapa monimuotona, lähipäivät Mikkelin kampuksella)
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: –
Opettaja: Pekka Penttinen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki YAMK-tutkintoon johtavat koulutukset Xamkissa. 
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen (Master School)
Ilmoittautuminen päättyy: 19.12.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

 • Tiedät tutkimuksellisen kehittämisen lähtökohdat ja osaat soveltaa tutkimusmenetelmällisiä ratkaisuja kehittämisprosessin eri vaiheissa.
 • Osaat soveltaa kehitämistarpeen arviointiin ja kehittämismenetelmän valintaan liittyviä tutkimusmenetelmällisiä keinoja.
 • Osaat arvioida kehittämisprosessin etenemistä ja saatuja tuloksia tutkimusmenetelmällisin keinoin.
 • Osaat suunnitella ja toteuttaa tutkimuksellisen kehittämisprosessin.

Sisältö:

 • Miten tunnistat kehittämistarpeen käytännölliset, teoreettiset tai tutkimukselliset lähtökohdat?
 • Miten sovellat laadullisia ja tilastollisia tutkimusmenetelmiä kehittämisprosessin lähtökohtien selvittämisessä?
 • Miten seuraat ja saat tietoa kehittämisprosessin eri vaiheista ja etenemistä?
 • Millä tavoin arviot keittämisprosessin vaikuttavuutta ja prosessin onnistumista?

Toteutus:

Opintojakso on mahdollista suorittaa verkkototeutuksessa itsenäisten oppimistehtävien avulla. Näin toteutettuna opintojakso edistää oman opinnäytteen tutkimus- ja/tai kehittämisotteen jäsentämistä. Ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan opintojen alussa.

tai

Kevään 2022 toteutuksen aikataulu (Mikkelin kampus):

 • to 10.2. klo 9-16,
 • to 10.3. klo 9-16 ja
 • to 7.4. klo 9-16

Opintojakso soveltuu samanaikaisesti suoritettavaksi opinnäytteen suunnittelu- tai aloitusvaiheen kanssa. Opintojakso edistää oman opinnäyteen tutkimus- ja/tai kehittämisotteen jäsentämistä

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali: 

Opintojaksolla käytetään omaan tutkimuksellisen kehittämisen tehtävään liittyvää lähdemateriaalia. Menetelmällinen materiaali on suurelta osin tarjolla Learn-oppimisympäristössä.

Arviointi:

Opintojaksolla on kaksi tehtävää.
1. Opintojakson alussa laaditaan kommentteja varten suunnitelmapaperi tutkimuksellisesta kehittämisestä tai tutkimuksen ja kehittämisen rajankäynnistä. Tehtävä kohdistuu omaan opinnäytteeseen tai sen suunnitteluun, muuhun työelämässä tehtävään tutkimuksen tai kehittämisen toimenpiteeseen tai menetelmällisen lähestymistavan pohdintaan. Tehtävä kommentoidaan, mutta ei arvioida. (1 op)
2. Suunnitelmapaperista saatujen kommenttien pohjalta laaditaan arvioitava suoritus, jossa esitellään tutkimuksellisen kehittämisen tai tutkimuksen ja kehittämisen rajankäynnini ratkaisuja opinnäytettä tai työelämää varten. Suoritus voi olla osa opinnäytettä tai itsenäinen tehtävä. (4 op)

Opintojakson itsenäinen suoritusvaihtoehto arvioidaan opiskelijan opintojakson suoritustavan valinnan mukaan joko yhtenä laajana tehtävänä tai edellä olevan lähiopetuksen suoritustavan mukaan.

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää