Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on noin kolme (3) kuukautta.
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Tämä on YAMK-tason opintojakso, joten suositeltavaa on, että opiskelijalla on aiemmin suoritettu korkeakoulututkinto tai vastaava osaaminen. 
Opettaja: Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki YAMK-tutkinnot
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen (Master School)
Ilmoittautuminen päättyy: 24.4.2022. Tässä nonstop-aloituksena alkavassa koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä. Nonstop-aloituksena alkavien koulutusten ilmoittautumisia ei voi perua maksutta. Ilmoittautuminen on sitova.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.

Tavoitteet:

 • Tiedät laadullisen tutkimuksen metodologiset lähtökohdat ja osaat soveltaa niitä tutkimus- ja kehittämisprosessin eri vaiheissa.
 • Osaat käyttää erilaisia laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmiä ja analysoida niillä koottuja aineistoja.
 • Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida laadullisella laadullisella tutkimuksella toteutetun tutkimuksen.
 • Osaat soveltaa erilaisia laadullisia menetelmiä kehittämistyössä.

Sisältö:

 • Mitkä ovat laadullisen tutkimuksen metodologiset lähtökohdat?
 • Miten laadullinen tutkimusprosessi etenee?
 • Miten sovellat laadullisen tutkimuksen työtapoja työelämässä?
 • Miten tutkimuseettiset periaatteet huomioidaan tutkimuksessa ja kehittämisessä?
 • Miten laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan?

Toteutus:
Opinnot toteutuvat verkko-opiskeluna Learn-verkkoympäristössä opiskelijan oman aikataulun mukaisesti. Opintojakso soveltuu myös kesäopinnoiksi, mutta palautteet ja arvioinnit voidaan antaa vasta aikaisintaan elokuun lopussa.

Learn-opiskelualustalla on eri aikatauluissa eteneville opiskelijoille pienryhmien verkkokeskustelufoorumit. Opinnoissa on tarjolla vapaaehtoisia, vuorovaikutteisia verkkoklinikoita, joihin voi osallistua AC-yhteydellä.

Opintojaksolla on kaksi yksilötehtävää, joihin sisältyy vertaiskommentointia. Kolmas yksilötehtävä palautetaan palautuskansioon vain opettajalle. Opintojaksoa ja siihen sisältyviä tehtäviä voi soveltuvin osin hyödyntää omassa opinnäytetyössä esim. laadullisen aineiston keruuseen valmistautuessa tai aineiston analyysivaiheessa.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:

 • Puusa, A., Juuti, P. & Aaltio, I. 2020. Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät. [Helsinki]: Gaudeamus.
 • Vilkka, H. 2021. Tutki ja kehitä. 5., päivitetty painos. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Muu Learn-alustalla ilmoitettu materiaali.

Tehtävät edellyttävät myös itsenäistä tiedonhakua. Opintojakson tehtävissä suositellaan hyödynnettäväksi englanninkielistä kirjallisuutta, kuten yamk-tasolla opinnäytetyökin edellyttää.

Arviointiasteikko:
1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 472 8993/ Evangelia Antzaka

Tämän koulutuksen pääset aloittamaan viikon sisällä ilmoittautumisesta (nk. nonstop-aloitus). Nonstop-aloituksena alkavien koulutusten ilmoittautumisia ei voi perua maksutta. 

Jos et pääse osallistumaan koulutukseen, olethan ystävällinen ja ilmoitat tästä sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää