Ajankohta: 12.2.-12.4.2024
Koulutuspaikka: verkko-opinnot, Karelia-ammattikorkeakoulun Moodle-oppimisympäristö
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 100
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettajat: Atte Reijonen ja Jarkko Ansamäki
Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki YAMK-tutkinnot
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen
Ilmoittautumisaika: 17.5.2023 – 29.1.2024
Hinta: Maksuton

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.

Opintojakso on osa Tietojohtamisen ja data-analytiikan osaajakoulutusta, jonka laajuus on 30 opintopistettä. Osaajakoulutukseen voit tutustua tarkemmin osoitteessa Tietojohtaminen ja data-analytiikka -osaajakoulutus – Xamk.

Opinnot järjestetään kolmen korkeakoulun yhteistyönä. Suoritat opinnot 5 opintopisteen opintojaksoina Karelia-ammattikorkeakoulussa, Lapin ammattikorkeakoulussa ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (Xamk).

Osaajakoulutukseen sisältyvät opintojaksot ja toteuttaja-ammattikorkeakoulut

 • Tavoitteena tiedolla johtaminen, 5 op 
  7.8.2023-15.9.2023, Lapin AMK
 • Datalähtöinen toiminta ja kehittäminen, 5 op
  18.9.2023-27.10.2023, Lapin AMK
 • Tiedolla johtamisen data-analytiikkaa, 5 op 
  1.11.2023-9.2.2024, XAMK
 • Työkaluja ja menetelmiä datan analysointiin, 5 op 
  12.2.2024-12.4.2024, XAMK
 • Tiedon johtaminen organisaatiossa, 5 op 
  15.4.2024-31.5.2024, Karelia-amk
 • Tietotalous, 5 op 
  1.6.2024-11.8.2024, Karelia-amk

Tavoitteet:
Osaat tuoda dataa järjestelmistä mallinnettavaksi, raportoitavaksi ja analysoitavaksi.
Osaat käsitellä dataa BI-työkalulla ja ohjelmointikielellä.
Osaat analysoida data-aineistoja tilastollisia menetelmiä hyödyntäen.
Ymmärrät, miten datan perusteella voidaan ennakoida tulevaisuutta.

Sisältö:
Miten tuodaan dataa järjestelmistä mallinnettavaksi, raportoitavaksi ja analysoitavaksi?
Miten dataa käsitellään BI-työkalulla ja ohjelmointikielellä?
Miten data-aineistoa voi analysoida tilastollisilla menetelmillä?
Miten datan pohjalta voidaan ennakoida tulevaisuutta?

Toteutuksen osat:
Työkaluja ja menetelmiä datan analysointiin 5op -opintojakso jakautuu kahteen osaan:
* Tilastollisia analysointimenetelmiä 2,5op (opettaja Atte Reijonen)
* Data-analytiiikan jatko 2,5op (opettaja Jarkko Ansamäki)

Tilastollisissa analysointimenetelmissä tutustutaan R-kielen mahdollisuuksiin datan analysoinnissa.

Data-analytiikan jatkossa syvennetään analysointi- ja visualisointiosaamista Power BI -työkalua hyödyntäen.

Toteutus:
Opiskelu tapahtuu verkossa etäopintoina. Opiskelu edellyttää tutustumista opetusmateriaaleihin, tehtävien suorittamista ja osallistumista keskusteluihin erilaisilla alustoilla.

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Karelia-ammattikorkeakoulun Moodle-oppimisympäristössä.

Suoritukseen vaadittavien tehtävien määräajat ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opintojakson taso on ylempi AMK.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Opintojaksolla käytetään sähköisiä opetusmateriaaleja. Kaikki materiaalit, tehtävät ja palautukset löytyvät opintojakson oppimisalustalta Karelian Moodlesta.

Arviointi:
Arviointi perustuu tehtäviin ja/tai verkkotentteihin

Arviointiasteikko: 1-5

Opintojakso on osa Tietojohtamisen ja data-analytiikan osaajakoulutusta, jonka laajuus on 30 op. Osaajakoulutukseen voit tutustua tarkemmin osoitteessa Tietojohtaminen ja data-analytiikka -osaajakoulutus – Xamk.

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi tai leena.parviainen@xamk.fi

Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää