Ajankohta: 3.4.-31.8.2023
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 10 op
Paikkamäärä: 35
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: – 
Opettajat: Tommi Pantzar ja Laura Hokkanen, Hanna Ukkola ja Eeva Koljonen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Yhteisöpedagogi (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Restonomi (AMK) ja Yhteisöpedagogi (AMK) Ydinosaaminen/ Täydentävä osaaminen/ Valinnaiset opinnot Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus | Opinto-opas, XAMK (Restonomi AMK) ja Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä) | Opinto-opas, XAMK (Yhteisöpedagogi AMK).
Ilmoittautuminen päättyy: 19.3.2023
Hinta: 120 €. Lisätietoja maksuista täällä. Osaajakoulutuksen opintojaksojen hintaan ei sisälly muita avoimen AMK:n koulutuksia. Tämä opintokokonaisuus laskutetaan erikseen, vaikka olisit lukukausimaksun (175 €) maksaja.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

TYÖKALUJA KESTÄVÄN HYVINVOINNIN EDISTÄMISEEN, 10 op
 
Luonto- ja ympäristösuhteen vahvistaminen luovilla menetelmillä, 5 op
3.4.-31.8.2023

 
Tavoitteet: 

 • Tunnet ympäristö- ja luontokasvatuksen teoreettisen taustan, tavoitteet sekä menetelmiä luontosuhteen vahvistamiseen ja ympäristökasvatukselliseen toimintaan.
 • Tunnistat taide- ja luontolähtöisten menetelmien mahdollisuudet hyvinvoinnin edistämisessä
 • Hahmotat tarinallisuuden merkityksen luonto-ohjauksen/-palvelutuotteen rakentamisessa
 • Osaat hyödyntää luovia menetelmiä oman hyvinvointisi tukena.

Sisältö:

 • Mitkä ovat luonto- ja ympäristökasvatuksen teoreettiset tausta ja tavoitteet?
 • Millaisia menetelmiä on luontosuhteen vahvistamiseen?
 • Miten taide- ja luontolähtöisiä menetelmiä voidaan hyödyntää hyvinvoinnin edistämisessä?
 • Miten tarinallisuutta voidaan hyödyntää luonto-ohjauksen ja palvelutuotteen rakentamisessa?
 • Miten voit tukea omaa hyvinvointiasi luovien menetelmien avulla?

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkossa. Perehdyt seuraaviin aihepiireihin:

 • luonto- ja ympäristösuhteen vahvistaminen
 • taide- ja luontolähtöisten menetelmien hyödyntäminen hyvinvoinnin rakentamisessa
 • tarinallistaminen ja elämykset
 • hyvän luonto-ohjaustuokion rakennuspalaset

Opiskelumateriaali
Opintojaksolla hyödynnetään seuraavia teoksia:

 • Ihmisen huoltokirja. Hyvinvointia taiteesta, kulttuurista ja luonnosta. https://www.theseus.fi/handle/10024/475407
 • Luontolähtöiset hyvinvointipalvelut – Opas asiakastyöhön ja palveluiden kehittämiseen://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/81448/URNISBN9789515884305.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Laitinen, L. 2017. Vaikuttavaa? Taiteen hyvinvointivaikutusten tarkastelua. Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 46. Turku: Turun ammattikorkeakoulu. https://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166166.pdf
 • Suomalaisten luontosuhde -tutkimusraportti 2021. Sitra ja Kantar TNS. https://www.sitra.fi/app/uploads/2021/12/suomalaisten_luontosuhteet_tutkimusraportti_v2.pdf

Opintojakson tehtävät on tarkoitettu testattaviksi omassa ammatillisessa ympäristössä tai omaa lähiyhteisöä (perhe, ystävät) hyödyntäen.
 
Opintojakson tehtäviä voi toteuttaa haluamassaan aikataulussa. Opintojaksoon ei sisälly tenttiä. Opintojaksolla toteutetaan vertaisarviointitehtävä, jonka palautus on 13.8.2023 sekä kahden arvotun työn vertaisarviointi 30.8. mennessä.
 
Arviointi: Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.
 
Arviointiasteikko: 1-5
 
Kestävää elämäntapaa tukevia menetelmiä, 5 op 
3.4.-31.8.2023
 
Tavoitteet:

 • Tunnet kotitalouden ympäristövaikutusten ja luonnonvarojen kulutuksen arviointitapoja.
 • Tunnet ruokakasvatuksen tavoitteita ja menetelmiä kestävää hyvinvointia tukevan ruokailun toteuttamiseen.
 • Tunnet erilaisia hyvinvointiteknologian työkaluja, tuotteita ja palveluja.
 • Tiedät millaisia mahdollisuuksia erilaiset hyvinvointiteknologiset välineet ja pelillisyys tarjoavat hyvinvoinnin arviointiin/ohjaukseen.
 • Osaat hyödyntää erilaisia työkaluja ja mittareita oman hyvinvointisi tarkastelussa.

Sisältö:

 • Millaisia menetelmiä on ympäristövaikutusten ja luonnonvarojen kulutuksen arviointiin?
 • Miten terveyttä ja kestävää hyvinvointia tuetaan vastuullisella ruokakasvatuksella?
 • Millaisia hyvinvointiteknologian työkaluja ja tuotteita on saatavilla?
 • Miten hyvinvointiteknologiaa ja pelillisyyttä voidaan hyödyntää hyvinvoinnin ohjauksessa ja arvioinnissa?
 • Miten voit arvioida omaa hyvinvointiasi?

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkossa. Perehdyt seuraaviin aihepiireihin:

 • Kotitalouden ympäristövaikutusten arviointi 1 op
 • Ruoka-, ruokakasvatus ja kestävä hyvinvointi 2 op
 • Hyvinvointiteknologia 1 op
 • Pelillisyys 1 op

Aikataulut ilmoitetaan opintojaksoalustalla.

Opiskelumateriaali:
Opiskelumateriaali löytyy opintojakson verkkoalustalta. Harjoitustehtäviä voi kytkeä omaan työhön, työpaikkaan tai hankkeisiin. Opintojaksolla voi edetä omaan tahtiin opintojakson alku- ja päättymispäivämääriä noudattaen.
 
Arviointi: Kokonaisarvosana määräytyy arvioitavien tehtävien ja tenttien perusteella .
 
Arviointiasteikko: 1-5

Huom! Opintojakso kuuluu Kestävän hyvinvoinnin osaaja, 30 op -kokonaisuuteen. Mikäli olet ilmoittautunut ko. kokonaisuudelle, ei erillistä ilmoittautumista tälle opintojaksolle tarvita.

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää