Ajankohta: 10.2.2017 – 31.12.2018
Kevään 2017 lähipäivien aikataulutus:
10.-11.2.2017
17.-18.3.2017
7.-8.4.2017
12.5.2017
Koulutuspaikka: Xamk, Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7, Kouvola
Ilmoittautuminen päättyy: 25.1.2017
Hinta: 4 350 € / osallistuja (hinta sisältää alv 24 % 1 044 €), koulutuksen voi maksaa neljässä erässä.
Paikkamäärä: 13
Laajuus: 60 opintopistettä

Kohderyhmä:
Koulutus on tarkoitettu moniammatilliseksi: sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan henkilöstölle tai muille ihmissuhdeammateissa toimiville. Koulutus soveltuu henkilöille, joilla on jo oman alansa työkokemusta ja jotka haluavat edelleen kehittää itseään, työnsä laatua ja ammatillista osaamistaan.
 
Osallistujilta edellytetään vähintään toisen asteen koulutusta, henkilökohtaista aitoa osallistumismotivaatiota sekä mahdollisuutta koulutuksen aikaiseen työnohjaustyöskentelyyn. Osallistujat valitaan hakulomakkeen ja mahdollisen haastattelun perusteella.
 
Koulutus perustuu työnohjauksen toereettiseen viitekehykseen ja sit syvennetään toiminnallisilla harjoituksilla ja kokemuksellisella oppimisella. Työskentelyssä yhdistellään erilaisia oppimisprosesseja ja sovelletaan luovasti teoreettista tietoa.
Koulutus on prosessi, jonka kuluessa kehitytään työnohjaajana. Tavoitteena on rakentaa identiteettiä työnohjaajana kehittää työnohjauksellisia taitoja ja syventää yhteisöllisten ilmiöiden ymmärrystä.
 
Kouluttajat:
Yrittäjä, KM, työnohjaaja, CSLE Tiina Punkanen sekä muita alan asiantuntijoita
 

 

 

Tavoitteet

antaa osallistujille perustiedot ja taidot työnohjauksesta ja työnohjaustyöskentelystä sekä auttaa soveltamaan tätä tietoa ja osaamista omassa työssä ja työorganisaatiossa
antaa valmiudet työnohjaajana toimimiseen yksilöiden, yhteisöjen sekä organisaatioiden parissa
luoda edellytyksiä oman persoonallisuuden jatkuvalle kehittymiselle ja uudistumiselle

Koulutus antaa pätevyyden hakea Suomen Työnohjaajat ry.n jäsenyyttä.
 
Koulutuksen toteutus:
Lähiopetuspäivät (30)  teoriaa 22 op
Harjoittelut eli työnohjaajana toimiminen 14 op
Vertaisryhmätyöskentely ja/tai työnohjauksen työnohjau, minimi 15 x 90 min 4 op
Tehtävät 4 op
Kirjallisuuteen perehtyminen ja referaattien tekeminen sekä esittäminen 4 op
Prosessikirjoittaminen 4 op
Seminaarityö ja seminaarityön opponointi 8 op
 

Arviointi:
Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty tai hyväksytty (S); hylätty

Lisätietoja koulutuksesta:Tiina Punkanen, sähköposti: tiina.punkanen@pp.inet.fi

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, p. 044 702 8811 täydennyskoulutus@xamk.fi

 

Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.