Ajankohta: 29.8.-23.10.2022
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 20
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus tai vastaavat tiedot
Opettaja: Xamkin lehtori

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (AMK), liiketalous, Kouvola
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen, opinto-opas
Ilmoittautuminen päättyy: 14.8.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Tämä on Xamk Pulse avoimen AMKin tarjontaan sisältyvä opintojakso.
Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua tälle opintojaksoille

Tavoitteet:
Osaat kuvata työsuhdetta koskevan keskeisen lainsäädännön sisällön.
Osaat selittää työehtosopimusjärjestelmän periaatteet sekä työnantajan ja työntekijän sopimusvapauden rajat työsuhteen ehdoissa.
Osaat kertoa työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet.
Osaat soveltaa työoikeudellisia normeja yleisimmissä tilanteissa.

Sisältö:
Mitä työoikeudellisia säännöksiä tulee ottaa huomioon työpaikkaa hakiessa, työntekijää valitessa ja työsuhteen aikana?
Mikä on työehtosopimuksen ja sopimusvapauden merkitys työsuhteen ehdoista sovittaessa?
Mitä keskeistä työlainsäädäntöä työntekijän, työnantajan ja henkilöstöjohdosta vastaavan tulee ottaa huomioon omassa asemassaan?
Miten oikeuskäytännössä perustellaan työsuhteen päättämiset eri tilanteissa?

Toteutus:
Kurssi suoritetaan verkko-opintoina LEARN-alustalla opettajan ohjeita seuraten itsenäisesti ja ryhmä (40 %)- ja parityöskentelynä 10 % (pari arvioi suoritusta, max. 30 p.) sekä joko tenttinä tai oppimispäiväkirjana (1-5) (50 %).

Parityöskentely (10%) (vertaisarviointi)
Ryhmätyöskentely (40 %)
Tentti tai oppimispäiväkirja (50%)

Toteutuksella on mahdollisesti työelämäyhteistyötä alustavan suunnitelman mukaan. Työelämäyhteistyötä voi olla mm. ryhmätyöhön sisällettynä ja mahdollinen työelämän edustajan vierailu, jos olosuhteiden vuoksi tämä on mahdollista.

Opiskelumateriaali:
Opintomateriaali:
-työoikeuteen liittyvät lait ja oikeustapaukset https://www.finlex.fi/fi/
– Työpaikan lait ja työsuhdeopas 2019, toim. Kimmo Nieminen, Alma Talent Oy (ISBN 978-952-14-3555-3) e-kirja https://kaakkuri.finna.fi/Record/kaakkuri.225319
– Työsuhteen päättäminen: Henkilökohtaiset päättämisperusteet ja päättämissopimukset, Kavasto Alexa 2020, julkaisija Kauppakamari https://kaakkuri.finna.fi/Record/kaakkuri.225492
– Työsuhteen päättäminen, Seppo Koskinen ym. 2019 , e-kirja: https://kaakkuri.finna.fi/Record/kaakkuri.224846
– Työoikeus tutuksi – käsikirja, Jaana Paanetoja 2019, https://kaakkuri.finna.fi/Record/kaakkuri.225477
– Työoikeuden perusteet, Atte Korte ja Mikko Hyttinen 2019, e-kirja https://kaakkuri.finna.fi/Record/kaakkuri.225792
– Palkkahallinnon säädökset 2020, Antti Kondelin ja Tomi Peltomäki https://kaakkuri.finna.fi/Record/kaakkuri.225421
– Työ- ja virkaehtosopimusoikeus, Jorma Saloheimo 2020, Alma Talent Oy https://kaakkuri.finna.fi/Record/kaakkuri.225422
– muu opettajan ilmoittama mahdollinen materiaali
Kairinen: Työoikeus, juridiikka (2014)
Paanetoja: Työoikeus tutuksi: käsikirja (2019, myös 2017 käy)
Bruun – Von Koskull: Työoikeuden perusteet, Talentum 2012.
Tiitinen – Kröger, Tarja: Työsopimusoikeus, Talentum 2012
Saarinen, M.: Työsuhteen pelisäännöt, Talentum 2012
Hietala & Kaivanto: Yhteistoimintalaki käytännössä, Talentum 2012
Hietala, Kahri, Kairinen & Kaivanto: Työsopimuslaki käytännössä, Talentum 2016

(Muutakin kirjallisuutta on hyvä käyttää!)

Arviointi:
Osaat käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
Osaat hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia

Oppimistehtäviä ei voi uusia eikä korottaa. Jokainen osa-alue on suoritettava hyväksyttävästi. Mikäli haluaa korottaa arvosanaa tulee suorittaa kurssi kokonaisuudessaan uudestaan.

Parityöskentely (10%)
Ryhmätyöskentely (40 %)
Tentti tai oppimispäiväkirja (50%)

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi tai leena.parviainen@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.
 

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää