Ajankohta: 10.10. – 27.11.2022
Koulutuspaikka:  verkko-opinnot
Laajuus: 2 op
Paikkamäärä: 40
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Suositellaan: Yrityksen perustaminen ja markkinointi -opintojakso tai vastaavat tiedot
Opettaja: Anna-Liisa Immonen

Opintojakso sisältyy merkonomista tradenomi (AMK):ksi Jatkoväylä-opintoihin.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tason tutkinnot
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Valinnaiset opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 2.10.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin

Tavoitteet:
Tunnet uuden perustettavan yrityksen rahoitusmahdollisuudet.
Ymmärrät eri rahoitusmuotojen hakumenettelyt ja rahoituksen saannin ehdot.
Osaat hyödyntää yrityksen eri riskilajien suojaamiskeinoja.

Sisältö:
Mitä eri rahoitusmuotoja on tarjolla uuden yrityksen perustajille?
Miten perustettavan yrityksen rahoituslaskelma tehdään?
Miten arvoidaan eri rahoitusmuotojen ehtoja?
Miten yrityksen riskianalyysi tehdään?
Mitkä ovat riskien hallinnan keinot?

Toteutus:
Itsenäisesti verkko-opintoina suoritettava  opintojakso. Ei ryhmätöitä.

Opintojaksolla tehdään rahoitus- ja riskienhallintasuunnitelma omalle (kuvitteelliselle) yritykselle.

Toteutuksen osat:
Uuden yrityksen rahoitus
Riskienhallinta

2 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 55 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali: 
Viitala & Jylhä: Liiketoimintaosaaminen, Edita, luku 20
Sekki & Niemi: Menesty yrittäjänä, Talentum Pro, luku 30
Learnissa oleva materiaali

Arviointi:
Opiskelija osaa

  • käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
  • etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
  • hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
  • toimia sidosryhmien kanssa.
  • käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita.
  • toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti.
  • perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Kaksi verkkotestiä (painoarvo yht. 30 %) ja yksi palautettava raportti (painoarvo 70 %).

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi tai leena.parviainen@xamk.fi, puh. 044 702 8523

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää