Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot yhden viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson arvioitu suoritusaika on 2 kk.
Kesäajan poikkeukset: 
Kevätlukukauden viimeinen nonstop-aloitus on 20.6.2023 ja siihen on ilmoittauduttava viimeistään 19.6.2023. Kesällä opiskelijat pääsevät ilmoittautumaan, mutta opintojakso käynnistyy vasta 1.8.2023. Kesäajan poikkeuksien vuoksi ajalla 21.6.-31.7.2023 ei ole nonstop-aloituksia.

Huomioithan, että Xamkin lehtorit eivät arvioi opintosuorituksia vapaajaksoilla. Kesällä opintosuorituksia ei arvioida 12.6.-6.8.2023 välisenä aikana.

Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 2 opintopistettä
Paikkamäärä: 40
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: OpintojaksoYrityksen perustaminen ja markkinointi (suositus, mutta ei pakollinen) tai vastaavat tiedot
Opettaja: Anna-Liisa Immonen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Xamkissa
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: vapaasti valittavat opinnot
Kevätlukukauden ilmoittautuminen päättyy: 19.6.2023  
Syyslukukauden ilmoittautuminen päättyy: 29.10.2023. Syyslukukauden ensimmäinen nonstop-aloitus on 1.8.2023, minkä jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä. Nonstop-aloituksena alkavien koulutusten ilmoittautumisia ei voi perua maksutta. Ilmoittautuminen on sitova.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM!Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:
Tunnet uuden perustettavan yrityksen rahoitusmahdollisuudet.
Ymmärrät eri rahoitusmuotojen hakumenettelyt ja rahoituksen saannin ehdot.
Osaat hyödyntää yrityksen eri riskilajien suojaamiskeinoja.

Sisältö:
Mitä eri rahoitusmuotoja on tarjolla uuden yrityksen perustajille?
Miten perustettavan yrityksen rahoituslaskelma tehdään?
Miten arvoidaan eri rahoitusmuotojen ehtoja?
Miten yrityksen riskianalyysi tehdään?
Mitkä ovat riskien hallinnan keinot?

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. 

Opiskelijalla on rajattu, 2 kk aika suorittaa opintojakso.

Nonstop verkko-opintoihin opiskelija voi ilmoittautua koska tahansa ja suorittaa opiskelun omassa tahdissa, huomioiden kurssialustalta löytyvät ohjeistukset. Nonstop verkko-opinnot suoritetaan itsenäisesti kurssialustalla olevien ohjeiden mukaisesti ja opettajat tarkistavat tehdyt palautukset kurssin aikataulun mukaisesti.

Nonstop verkko-opintojaksojen ilmoittautumiset käsitellään mahdollisimman pian, viimeistään viikon kuluessa ilmoittautumisesta. Kun ilmoittautuminen on käsitelty, opintojakson tarkemmat suoritusohjeet löytyvät verkko-oppimisympäristöstä (Learn-alustalta). Kurssien suorittamiseen on aikaraja (2 kk), joka käynnistyy kun opiskelijan ilmoittautuminen opintojaksolle on hyväksytty.

2 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 55 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:
– Viitala & Jylhä: Liiketoimintaosaaminen, Edita, luku 20
– Sekki & Niemi: Menesty yrittäjänä, Talentum Pro, luku 30
– Learnissa oleva materiaali

Arviointi:
Opiskelija osaa
-käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
-etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
-hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
-toimia sidosryhmien kanssa.
-käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita.
-toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti.
-perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointiasteikko:1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi,puh. 044 702 8523 / Leena Parviainen

Tämän koulutuksen pääset aloittamaan viikon sisällä ilmoittautumisesta (nk. nonstop-aloitus). Nonstop-aloituksena alkavien koulutusten ilmoittautumisia ei voi perua maksutta. 

Kesäajan poikkeukset: 
Kevätlukukauden viimeinen nonstop-aloitus on 20.6.2023 ja siihen on ilmoittauduttava viimeistään 19.6.2023. Kesällä opiskelijat pääsevät ilmoittautumaan, mutta opintojakso käynnistyy vasta 1.8.2023. Kesäajan poikkeuksien vuoksi ajalla 21.6.-31.7.2023 ei ole nonstop-aloituksia.

Jos et pääse osallistumaan koulutukseen, olethan ystävällinen ja ilmoitat tästä sähköpostitse(avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää