Ajankohta: 24.08.-11.12.2020, ajat saattavat tarkentua
Koulutuspaikka: Kotkan kampus, Pääskysentie 1, 48220 Kotka
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 3
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet. Edellytetään logistiikan perusteiden osaamista.
Edeltävä osaaminen: Kuljetuslogistiikka
Opettaja: Jouni Roponen

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Insinööri (AMK) logistiikka ja tradenomi ( AMK), liiketoiminnan logistiikka.
Ilmoittautuminen päättyy: 02.08.2020
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Sinä osaat perustiedot vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvästä lainsäädännöstä ja viranomaismääräyksistä, vaarallisten aineiden luokitukseen, pakkaamiseen, käsittelyyn ja kuljetukseen liittyvät asiat maantiekuljetuksissa.
Sinä osaat huomioida vaarallisten aineiden kuljetukset osana toimitusketjun hallintaa.

Sisältö:
Mitä ovat vaaralliset aineet ja miten ne luokitellaan?
Miten eri osapuolten velvollisuudet ja vastuut jakautuvat vaarallisten aineiden kuljetuksissa?
Maantieliikenne VAK / ADR:
• Mitä tarkoittaa vapaaraja, rajoitetut määrät ja yhteenkuormauskiellot?
• Mitkä ovat VAK pakkauksiin liittyvät vaatimukset?
• Miten ajoneuvot merkitään ja mitkä ovat kuljettajien ajolupavaatimukset sekä tarvittavat asiakirjat ja turvavarusteet?
• Mitä ohjeita ja määräyksiä liittyy vaarallisten aineiden kuormaamiseen, kuljettamiseen ja purkamiseen?
• Mitkä ovat vaarallisten aineiden maantiekuljetusten yhteydessä mainittavat ajokiellot ja rajoitukset?
• Mikä
Meriliikenne IMDG:
• Mikä on IMDG-koodi ja kuinka sitä käytetään?
• Miten IMDG:n alaiset lastit erotellaan eri alustyypeissä sekä satamissa?
• Miten löydät tarvitsemasi tiedon IMDG-koodista?
• Mitkä ovat vastuusi ja velvollisuutesi toimiessasi rahdin kuljettajana tai lähettäjänä?

Arviointi:
Opiskelija osaa:

  •  Käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
  •  Työskennellä tiimin jäsenenä asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä huomata ja kuvata ammattialan ongelmia
  • Edistää tiimin tavoitteellista toimintaa
  •  Soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa

 

 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: Jouni Roponen ( etunimi.sukunimi@xamk.fi)

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 044 702 8221/ Päivi Kitunen

Ilmoittautumisen voi perua maksutta 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää