Ajankohta: 15.2.-28.3.2021
Koulutuspaikka: XAMK, Kotkan kampus, Pääskysentie 1, 48220 Kotka
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Edeltävä osaaminen:Eettinen asiakastyö
Opettajat: Useita

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sosionomi (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 17.1.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:

 • Ymmärrät vammaisuuden merkityksen yksilölle, perheelle ja yhteiskunnalle.
 • Osaat tukea vammaisen henkilön hyvinvointia, toimintakykyä ja osallisuutta verkostomaisella työotteella.
 • Osaat vammaistyötä ohjaavan keskeisen lainsäädännön ja palvelujärjestelmän.

Sisältö:

 • Miten vammaisuutta määritellään käsitteenä sekä historiallisena ja kulttuurisena ilmiönä?
 • Miten tuet vammaisen asiakkaan ja hänen perheensä selviytymistä eri elämänvaiheissa?
 • Miten lainsäädäntö ja muu normisto ohjaa vammaistyötä?
 • Miten kuntoutumista tuetaan vammaistyössä?
 • Miten vammaisten oikeudet toteutuvat ja miten niitä voidaan edistää?

Opiskelumateriaali:
Opiskelumateriaali koostuu luennoista sekä Learn-oppimisalustalla ilmoitetusta sähköisestä materiaalista.
Suositeltava kirjallisuus ja lähdeaineisto opintojakson oppimistehtäviin:
Mönkkönen, K. (2018). Vuorovaikutus asiakastyössä (e-kirja)
Törrönen, M.& all (2016). Vastavuoroinen sosiaalityö (e-kirja)

Toteutus:
Opintojakson toteutus sisältää luentoja, itsenäistä työskentelyä ja tiedonhankintaa, oppimistehtäviä sekä bpl-osion. Toteutuksella kuullaan mahdollisesti myös kokemusasiantuntijaa sekä tehdään vierailukäynti.
Luennoilla perehdytään vammaisuuden historiaan, tarkastellaan vammaisuutta kulttuurisena ilmiönä sekä vammaistyötä ohjaavaa lainsäädäntöä..

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opetusmateriaali:
Tietoa ja tietotarpeita vammaisuudesta (2017) THL (sähköinen)
Vehmas, S. (2010). Vammaisuuden kokeminen ja kokemisen vammaisuus (sähköinen)
Räty, T. (2017). Vammaispalvelut. Kynnys ry.
+ Muu materiaali, joka ilmoitetaan Learn-oppimisalustalla.

Arviointi:

 • Osaat käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
 • Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
 • Osaat toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa.
 • Osaat käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita.
 • Osaat perustella toimintaasi oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointiasteikko: 1 – 5

 

 

 

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, niina.nikkola@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää