Ajankohta: 15.1.-29.3.2020
Koulutuspaikka: eKampus, verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 50
Kohderyhmä: kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettajat: Johanna Jussila ( etunimi.sukunimi@xamk.fi)

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: sosionomi (AMK)
Ilmoittautuminen päättyy: 15.12.2019
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkuopiskelijoiden  ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Perehdyt suomalaiseen varhaiskasvatuksen ja päivähoidon palvelujärjestelmään ja lainsäädäntöön.Osaat huomioida lapsilähtöisyyden kasvatuksellisena lähtökohtana ja tunnet kasvatuskumppanuuden käsitteen.Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaista toimintaa lapsiryhmässä.Osaat havainnoida ja tarkastella leikkiä kehitysteoreettisesta ja vuorovaikutuksen näkökulmasta.

Sisältö:
Millainen on päivähoidon palvelujärjestelmä?
Millainen lainsäädäntö määrittelee varhaiskasvatuksen toteuttamista päivähoidossa?
Miten lapsilähtöisyys määritellään ja mitä se merkitsee kasvatuksellisena lähtökohtana?
Mitä kasvatuskumppanuus tarkoittaa?
Miten suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan toimintaa lapsiryhmässä?
Mitä leikki on ja miten se kehittyy varhaislapsuudessa?
Mikä on leikin rooli lapsen kehityksessä ja oppimisessa?

Arviointiasteikko:
1-5

Kurssi aloitetaan Adobe Connect -istunnolla verkossa ke 15.1. klo 12.00-13.00 ( läsnäolo ei pakollista). Lisäksi kurssiin kuuluu yksi luento AC:llä ke 5.2. klo 16.30-18.00.
Luento nauhoitetaan, joten voit halutessasi kuunnella sen itsellesi sopivampana ajankohtana.
Kurssi sisältää itsenäistä- ja pienryhmätyöskentelyä verkossa, verkkotentin ja oppimistehtäviä.
Opetusmateriaali:
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet.pdf
* Hakkarainen Pentti. 2013. Kehittävän leikkipedagogiikan perusteet. Kogni.
* Helenius, A. & Lummelahti, L. 2014. Leikin käsikirja.PS-kustannus.
* Hujala, E. & Turja, L. (toim.) 2016. Varhaiskasvatuksen käsikirja. PS-kustannus.
* Koivunen, P-L. & Lehtinen, T. 2015. Kasvu kiikarissa: havainnoinnin käsikirja varhaiskasvattajille. PS-kustannus

Lisätietoja koulutuken sisällöstä:
Johanna Jussila ( etunimi.sukunimi@xamk.fi)

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
avoinamk@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää