Ajankohta: 31.8. – 18.10.2020, toteutus ajat saattavat päivittyä
Koulutuspaikka: XAMK, Kotkan kampus
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ihmisen kehitys ja oppiminen 5op
Opettajat: Johanna Jussila ja Virve Jussila( etunimi.sukunimi@xamk.fi)

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: sosionomi (AMK)
Ilmoittautuminen päättyy: 18.8.2020
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkuopiskelijoiden  ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:

 • Perehdyt suomalaiseen varhaiskasvatuksen ja päivähoidon palvelujärjestelmään ja lainsäädäntöön.
 • Osaat huomioida lapsilähtöisyyden kasvatuksellisena lähtökohtana ja tunnet kasvatuskumppanuuden käsitteen.
 • Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaista toimintaa lapsiryhmässä.
 • Osaat havainnoida ja tarkastella leikkiä kehitysteoreettisesta ja vuorovaikutuksen näkökulmasta.

Sisältö:

 • Millainen on päivähoidon palvelujärjestelmä?
 • Millainen lainsäädäntö määrittelee varhaiskasvatuksen toteuttamista päivähoidossa?
 • Miten lapsilähtöisyys määritellään ja mitä se merkitsee kasvatuksellisena lähtökohtana?
 • Mitä kasvatuskumppanuus tarkoittaa?
 • Miten suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan toimintaa lapsiryhmässä?
 • Mitä leikki on ja miten se kehittyy varhaislapsuudessa?
 • Mikä on leikin rooli lapsen kehityksessä ja oppimisessa?

Arviointi:

 • Osaat käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
 • Osaat toimia varhaiskasvatusikäisten lasten ja heidän perheidensä kanssa.
 • Osaat käyttää keskeisiä varhaiskasvatuksen menetelmiä.
 • Osaat arvioida toimintaasi lapsilähtöisyyden periaatteiden mukaisesti

 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: Johanna Jussila ja Virve Jussila
(etunimi.sukunimi@xamk.fi)

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
avoinamk@xamk.fi tai niina.nikkola@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää