Ajankohta: Venäjä 1 12.9. – 30.10.2022, Venäjä 2 31.10. – 30.12.2022
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 3+3 op
Paikkamäärä: 20
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edeltävää osaamista. Opintojakso suunnattu vasta-alkajille.
Opettaja: Xamkin lehtori

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tutkinnot
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 28.8.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa

Tavoitteet: 

Venäjä 1:

 • Osaat kirjoittaa ja lukea kyrillisillä aakkosilla.
 • Osaat viestiä ja toimia hyvin yksinkertaisissa arkielämän viestintätilanteissa (A1.1.).
 • Tutustut kielialueen kulttuuriin.
 • Ymmärrät kielen rakenteiden alkeita.
 • Harjoittelet ääntämistä.

Venäjä 2:

 • Osaat ääntää ja kirjoittaa kyrilliikkaa.
 • Osaat viestiä ja toimia arkielämän yksinkertaisissa asioimistilanteissa.
 • Lisäät tietämystäsi kielialueen kulttuurista.
 • Osaat käyttää kielen perusrakenteita viestintätilanteissa.

Sisältö:

Venäjä 1:

 • Minkälainen on kielen äännejärjestelmä ja kirjoitusasu?
 • Mitä sanastoa tarvitset arkielämän hyvin yksinkertaisissa viestintätilanteissa?
 • Millainen on kielialueen kulttuuri?
 • Kuinka käytät yksinkertaisia kielen rakenteita?

Venäjä 2:

 • Mitä sanastoa ja rakenteita tarvitset arkielämän yksinkertaisissa asioimistilanteissa?
 • Miten käytät perusrakenteita yksinkertaisissa viestintätilanteissa?
 • Kuinka harjaannut ymmärtämään arkipäivän puhuttua kieltä?

Toteutus: Verkko-opintojakso, jolla aikataulutettuja luentoja. Opintojakso suoritetaan tentillä, josta tarkemmin tietoa opintojakson alkaessa.

Venäjä 1: maanantaisin 16.30 – 18

Venäjä 2: maanantaisin 16.30 – 18

3 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 80 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:  Verkkomateriaali Learn-alustalla.

Arviointi:

Venäjä 1: 

Opiskelija tasolla A1.1
a) hallitsee kyrillisen kirjaimiston
b) osaa lukea ja kirjoittaa kyrillikkaa auttavasti
c) tunnistaa perussanastoa
d) pystyy viestimään hyvin yksinkertaisissa viestintätilanteissa

Venäjä 2:

Opiskelija osaa tasolla A1.1
a) käyttää perussanastoa ja –rakenteita täsmällisesti
b) viestiä arkielämän erilaisissa tilanteissa

Arviointiasteikko: 1-5, arvioinnin perusteet kerrotaan opintojakson alussa tarkemmin.

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 472 8993, Evangelia Antzaka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää