Ajankohta:11.1. – 16.5.2021
Koulutuspaikka:Savonlinnan kampus, Savonniemenkatu 6, Savonlinna
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 5
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei vaadi edeltävää osaamista
Opettaja: Johanna Jalkanen, sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@xamk.fi

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa:
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue:
Vapaasti valittavat
Ilmoittautuminen päättyy: 20.12.2020
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:

 • Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
 • Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
 • Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
 • Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
 • Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
 • Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
 • Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö:

 • Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
 • Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
 • Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
 • Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
 • Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
 • Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
 • Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
 • Miten annat rakentavaa palautetta?
 • Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Arviointi:
Opiskelija osaa

 • etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä, suhtautua tietoon kriittisesti ja hyödyntää sitä eettisesti omassa suullisessa ja kirjallisessa viestinnässään
 • hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia ja suoriutua niistä aikataulussa
 • viestiä tarkoituksenmukaisesti ja vuorovaikutteisesti erilaisissa tilanteissa
 • käyttää keskeisiä opiskelukirjoittamisen malleja ja lähdeviiteohjeita.

 

Arviointiasteikko: 1-5

 

 

 

 

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 044 702 8811/ Auli Kasurinen

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: Markus Hamunen, sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@xamk.fi
 

Ilmoittautumisen voi perua maksutta 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää