Ajankohta: 4.9.2023 – 31.5.2024
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus ja taso: 30 opintopistettä, opintojen taso on alempi AMK.
Kohderyhmä: Kaikki uusimmista ICT-teknologioista kiinnostuneet
Opettajat: Useita opettajia, opintokokonaisuus toteutetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) ja Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) yhteistyönä.

HUOM!
Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua avoimen AMK:n koulutuksiin!

Ilmoittautuminen HAMKin ilmoittautumisjärjestelmässä, johon pääset tästä linkistä.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Insinööri (AMK), Ohjelmistotekniikka
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue:Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
Ilmoittautumisaika: ilmoitetaan myöhemmin
Hinta: 360 €, koulutus laskutetaan kahdessa erässä (08/2023 ja 01/2024).

Osaajakoulutuksen hintaan ei sisälly muita avoimen AMK:n koulutuksia. 

Mikä on osaajakoulutus?

Osaajakoulutukset ovat ammattikorkeakoulututkinnon erityisosaamisen kokonaisuuksia. Koulutuksen tuottama erityisosaaminen vastaa työelämän osaamistarvetta tai -vajetta.

 • Opiskelu ei johda tutkintoon, mutta saat koulutuksesta todistuksen.
 • Osaajakoulutuksen opinnot voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa, jos joskus tulet opiskelemaan tutkintoa Xamkiin.

Virtuaalimaailman IoT-, data- ja pelimoottoriosaaja -koulutuksessa opit hyödyntämään uusimpia ICT-ratkaisuja. Opit rakentamaan virtuaalimaailmoja, joissa yhdistyvät Esineiden Internet, data ja pelimoottorit. Virtuaalimalleja voidaan hyödyntää esimerkiksi tuotekehityksessä, erilaisten laitteistojen käyttökoulutuksissa ja simulaatioissa.

Koulutus on suunnattu kaikille uusimmista ICT-alan teknologioista kiinnostuneille, aikaisempaa koulutusta alasta ei tarvita. Voit olla nuori, vasta työelämään siirtyvä, mutta tunnet esimerkiksi harrastuksen ansiosta joitakin koulutuksen osa-alueita. Tavoitteenasi voi olla työllistyä tulevaisuudessa ICT-alalle. Koulutus sopii hyvin myös työssäkäyville. Sinulla voi olla työkokemusta esimerkiksi teollisuudesta, liike-elämästä, viranomaisorganisaatiosta tai opettamisesta/kouluttamisesta, ja haluaisit hankkia uutta osaamista. Voit olla myös alanvaihtoa harkitseva, jota kiinnostaa ICT-alan uusin teknologia.

Koulutus toteutetaan ajasta ja paikasta riippumattomina verkko-opintoina. 

Osaajakoulutus sisältää seuraavat opintojaksot:

IoT antureiden tekniikka ja suorituskyky, 3 op
Ajankohta:
syyskuu 2023 – lokakuu 2023
Sisältö:
Luodaan katsaus hyvinkin erilaisissa ympäristöissä ja käyttötarkoituksissa käytettäviin anturitekniikoihin ja anturituotteisiin. Suorituskyvyn kannalta tarkastellaan lähemmin muutamia käyttötarkoituksen tai tekniikan perusteella ajankohtaisia anturityyppejä. Antureiden liittämistä digitaalisiin järjestelmiin ja anturitiedon käsittelyä digitaalisissa järjestelmissä käsitellään esimerkkien avulla. Esimerkeissä tulkitaan ja muokataan eri ohjelmointikielillä kirjoitettuja toimintoja. Aikaisempi ohjelmointiosaaminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Helppokäyttöisen sovelluksen avulla valmistellaan anturitiedon siirto IoT-järjestelmään ja pelikehitysympäristöön.

Pelit ja pelillisyys, 5 op
Ajankohta:
syyskuu 2023 – joulukuu 2023
Sisältö:

• Unreal Enginessä liikkuminen sekä editorin valikot
• Editorityökalujen käyttäminen, kuten maiseman skulptaus sekä kasvustonlisäystyökalut
• Arkkitehtuurisen visualisoinnin lisäosien aktivointi ja käyttäminen
• 3D-mallien tuominen projektiin eri menetelmillä
• 3D-mallien muokkaus ja manipulointi
• Valaistuksen rakentaminen kohteeseen
• Materiaalien tekeminen ja asettaminen kohteeseen
• UV:n tekeminen ja käyttö
• Quixel Megascans -palvelun käyttäminen ja integrointi Unrealin kanssa
• Unreal Enginen optimointityökalujen hyödyntäminen
• Jälkikäsittelyefektien hyödyntäminen
• Ääniefektien tekeminen (äänieditori, äänen satunnaisuus, taustaäänet, musiikki, binaural)

• Tutustuminen Blueprint-skriptauslogiikkaan

• Ohjelman pakkaaminen asiakkaalle annettavaksi versioksi.

IoT arkkitehtuurit, 2 op 
Ajankohta:
lokakuu 2023 – marraskuu 2023
Sisältö:
Esineiden Internet -toteutusten arkkitehtuurin eri vaihtoehtoja käsitellään esimerkkien avulla. Esimerkkijärjestelmän anturilaitteet simuloidaan ohjelmallisesti. Niin sanotun Edge-tason ja IoT-alustatason toimintoja konfiguroidaan ja ohjelmoidaan samoilla kehitystyökaluilla, joita on käytössä alan merkittävillä toimijoilla. Aikaisempi ohjelmointiosaaminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä.

Python for Data Science, 5 op 
Ajankohta:
marraskuu 2023 – tammikuu 2024
Sisältö:

 • Programming structures more characteristic for Python
 • Principles of visual analytics
 • Reading and writing data
 • Data structures and their basic properties
 • Fundamental exploratory analysis of data
 • Selecting, indexing, grouping and transforming data
 • Working with missing data and duplicates
 • Visualizing data with Matplotlib

Peliohjelmoinnin perusteet, 5 op
Ajankohta:
joulukuu 2023 – helmikuu 2024
Sisältö:

 • Kerrataan, mitä ovat muuttujat ja funktiot ja kuinka niitä luodaan
 • Tutkitaan, miten Blueprint-koodi eroaa perinteisestä koodista
 • Tehdään katsaus viittauksiin ja niiden tärkeyteen C++-pohjautuvissa kielissä (esim.
 • Blueprintissä)
 • Hyödynnetään edistyneitä ohjelmointimetodeja kuten rajapintoja (interfaces) ohjelmiston
 • tekemisessä
 • Tutustutaan Unreal Enginen tarjoamiin debug-työkaluihin, joilla koodia voi tarkastella ja löytää ongelmakohtia
 • Suunnitellaan ja luodaan käyttäjärajapinta (UI), jonka avulla sovelluksella on asianmukaiset valikot
 • Käydään läpi animointiin liittyviä valikoita ja hyödynnetään Unreal Enginen animointityökaluja hahmon animoinnissa ja animaatioiden yhdistämisessä
 • Luodaan metaihmisiä ja animoidaan niitä
 • Tehdään useita pieniä harjoitustöitä, joissa eri koodaustapoja hyödynnetään.

IoT mikro-ohjaimet, 5 op
Ajankohta:
helmikuu 2024 – huhtikuu 2024
Sisältö:
Luomme katsauksen mikro-ohjaintuotteisiin ja toimintaperiaatteisiin. Anturien tulopiirejä ja ohjausten lähtöpiirejä tutkitaan yksityiskohtaisesti. Toteutus sisältää lyhyen koulutuksen olio-ohjelmoinnista ja C++:n perusteista niille, joilla ei ole näistä kokemusta. Mikro-ohjainten ohjelmointi tehdään käyttämällä luokkia ja menetelmiä, joita tarjoaa erityisesti mikro-ohjainsovelluksia varten kehitetty käyttöjärjestelmä, ARM Mbed OS. Harjoittelemme myös tietoliikenteen muodostamista Ethernetin ja WLAN:n (WiFi) välityksellä. Tieto siirtyy edelleen IoT- ja pelimoottoriympäristöihin mqtt-protokollan mukaisena siirtona. Kehitetty koodi testataan mikro-ohjainlaitteistolla. Harjoituksia ja harjoitustyötä varten opiskelija saa kurssin ajaksi mikro-ohjainlaitteen.

Verkkopeliohjelmoinnista IOT:hen, 5 op 
Ajankohta:
maaliskuu 2024 – toukokuu 2024
Sisältö:

 • Käydään läpi verkkopeliohjelmoinnin peruskäytännöt ja rakennetaan pelattava moninpeli kahden tai useamman pelaajan välillä
 • Tutkitaan, kuinka Unreal-sovelluksia käytetään webselaimella tai mobiilipuhelimella hyödyntäen Pixel Streaming -teknologiaa
 • Tutustutaan Node.JS-ohjelmointikieleen sekä XAMPP-serveriin.
 • Rakennetaan oma taustajärjestelmä Node.JS-kielellä
 • Yhdistetään Unreal Engine -sovellus taustajärjestelmään sekä tuodaan ja viedään tietoa näiden välillä
 • Manipuloidaan Unreal Engine -maailmaa IoT:stä saatavalla datalla ja lähetetään Unreal Engine- dataa IoT-laitteisiin.

 

Koulutuksen toteutus:
Opinnot alkavat 4.9.2023 ja päättyvät 31.5.2024.
Opinnot koostuvat seitsemästä opintojaksosta, jotka kannattaa suorittaa järjestyksessä. Opinnot voi suorittaa itsenäisesti omien aikataulujen mukaisesti, mutta suosittelemme, että osallistuja noudattaa jokaisen opintojakson ohjeellista aikataulua. (Aikataulutus löytyy opintojaksojen sisältökuvauksista.)

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 340 7160, Janika Korento

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse 30 vuorokautta ennen opintojen alkua. Tämän jälkeen tehdystä perumisesta veloitamme ensimmäisen laskun summan (180 €).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää