Ajankohta: 25.5.-31.8.2021
Koulutuspaikka: Learn verkko-oppimisympäristö
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 12
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Virva Korpinen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Yhteisöpedagogi (AMK), nuorisokasvatus
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaamisen opinnot.
Ilmoittautuminen päättyy: 16.5.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Osaat määritellä yhteisöllisyyden ja käyttää ryhmädynamiikan peruskäsitteistöä.
Osaat kuvailla yhteisön vuorovaikutukseen liittyviä prosesseja ja tiedät menetelmiä erilaisten ryhmäprosessien tukemiseen.
Osaat suunnitella tavoitteellisen ohjauskokonaisuuden ja käyttää erilaisia ohjaustyylejä pienryhmää ohjatessasi.
Saat kokemuksia ryhmän ohjauksesta ja osaat eritellä vahvuuksiasi ja kehityshaasteitasi ohjaajana sekä arvioida erilaisia ohjaustilanteita.

Sisältö:
Miten ryhmä, yhteisö ja yhteisöllisyys määritellään?
Miten ryhmä kehittyy?
Miten ryhmiä ja ryhmärooleja voidaan jaotella?
Millaisia menetelmiä voit käyttää ryhmädynamiikan kehittämiseen ja millaisia vaikutuksia niillä voit saada aikaan?
Mistä tekijöistä rakentuu hyvä ohjaustuokio?
Miten suunnittelet, toteutat ja arvioit pienryhmän ohjaustilanteen?
Millaisia ohjaustyylejä voit käyttää pienryhmä ohjauksessa?

Toteutus:
Opintojakso (135h) toteutetaan 100% verkko-opintojaksona. Opintojaksolla opiskelu edellyttää vuorovaikutteisuutta muiden opiskelijoiden kanssa annetuilla työtavoilla (esim. ajasta ja paikasta riippumattomat keskustelualueryhmät).

Opintojaksolla on tarjolla myös muutamia vapaaehtoisia videovälitteisiä etäohjattuja tuokioita, joiden päivämäärät ovat:

  • Ti 25.5. klo 16-17.30 opintojakson johdanto
  • Ke 2.6. klo 16-17.30 välitapaaminen
  • Ke 18.8. klo 16-17.30 ohjausten esittelyt

Opintojakson ennakkotehtävänä opiskelijan tulee etsiä jokin pienryhmä, jolle voi suunnitella ja ohjata opintojakson ensimmäisen kuukauden aikana 2 kertaa jotakin toimintaa. Tällainen ryhmä voi olla esim. harrasteryhmä. Mikäli poikkeustilanteesta johtuen tämä ei ole mahdollista, tulee ohjausharjoitukset tehtäväksi verkon yli videoyhteydellä.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Niemistö, R. 2016. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot (E-kirja)
Opettajan opintojaksoalustalle linkittämä aineisto
Lisäksi opiskelu edellyttää itsenäistä tiedonhankintaa verkosta ja/tai kirjastojen tietokannoista. Tehtävien yhteydessä selkeät ohjeet kulloinkin käytettävän aineiston tai sen etsinnän osalta

Arviointi:
Opintojakson harjoitustehtävät (sis. aineistoihin perehtyminen, ohjaustuokioiden suunnittelu, itse valitun pienryhmän ohjaaminen, ohjauksesta raportointi ja vertaispalaute sekä näistä raportointi digitaaliseen muistioon (hyväksytty)
Verkkotentti (1-5)
Itsearviointi (ei arvioida, itsearvioinnin tekemistä edellytetään osana opintojakson suoritusta)

Osaat käyttää johdonmukaisesti yhteisöllisyyteen, ryhmädynamiikkaan ja ryhmien ohjaukseen liittyviä ammattikäsitteitä.
Osaat hahmottaa ryhmädynamiikkaan liittyviä ilmiöitä sekä analysoida ryhmätilanteita ja ohjaukseen liittyviä tehtäväkokonaisuuksia.
Osaat reflektoida omaa toimintaasi ryhmän ohjaajana.
Osaat toimia tavoitteellisesti tiimin jäsenenä.

Arviointiasteikko:
0-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 8266 050 / María del Mar Márquez

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää