Ajankohta: 19.4.-31.5.2021, lähiopetuspäivät ma 19.4. ja ti 18.5. klo 9-17
Koulutuspaikka: Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7, Kouvola
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 8
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: NN

Jatkoväylä-opiskelija: Suosittelemme tätä opintojaksoa yhteisöpedagogi (AMK) -jatkoväyläopintoihin.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Yhteisöpedagogi (AMK), nuorisotyö
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 4.4.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Tunnistat yhteiskunnallisia vaikuttamismahdollisuuksia.
Hahmotat nuorisopolitiikan kansalliset ja paikalliset rakenteet, toimijat, tavoitteet ja ohjelmat.
Osaat toimia yhteiskunnallisena vaikuttajana.
Osaat edistää nuorten mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen..

Sisältö:
Mitkä ovat nuorisopolitiikan lähtökohdat ja tavoitteet?
Mitkä ovat nuorisopolitiikan kansalliset ja paikalliset rakenteet, toimijat, tavoitteet ja ohjelmat?
Millaisia sisältöjä nuorten hyvinvointia ohjaavissa ohjelmissa on?
Mikä on nuorisopolitiikan merkitys nuorisokasvatuksessa?
Miten yhteisöpedagogi voi vaikuttaa nuorten hyvinvointia ohjaaviin rakenteisiin?
Miten hyödynnät nuorten vaikuttamiskanavia osallisuuden vahvistamisessa?

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan osittain lähiopetuksena, joka sisältää:
itsenäisesti tai ryhmässä tapahtuvaa työskentelyä, tehtävien tekemistä, luento-opetusta ja tehtävien raportointia. Opintojaksolla perehdytään nuorisopoliittisen ohjauksen mukaiseen toimintaan nuorisokasvatuksen kentällä.

Opintojakson suoritus tehdään yksin, parin kanssa tai pienryhmässä. Suoritus koostuu nuorisopolitiikan käsitteistöä sekä toimintakenttää nuorisokasvatuksessa analysoivasta tehtävästä.

Lähiopetuspäivissä on läsnäolovelvoite.

Opiskelumateriaali:
Opintojakson opetusmateriaali löytyy suurelta osin Learn-alustalta.

Arviointi:
Osaat käyttää asiantuntevasti yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyviä käsitteitä.
Osaat arvioida nuorisopoliittisia tietolähteitä kriittisesti.
Osaat arvioida nuorisopolitiikkaa eri toimijoiden näkökulmasta kriittisesti.
Osaat käyttää keskeisiä vaikuttamismenetelmiä nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi

Arviointiasteikko:
0-5

 

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 8266 050 / María del Mar Márquez

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää