Sosionomikoulutus lastensuojelun työkokemusta omaaville yhteisöpedagogeille

Oletko pohjakoulutukseltasi yhteisöpedagogi ja sinulla on työkokemusta lastensuojelusta? Haluaisitko päivittää koulutuksesi sosionomi (AMK) –tutkinnoksi? Xamkin Avoin AMK tarjoaa lastensuojelutyötä tällä hetkellä tai aiemmin tehneille yhteisöpedagogeille mahdollisuuden suorittaa sosionomin AMK-tutkinnon. Opinnot alkavat syksyllä 2020 Kotkan tai Mikkelin kampuksella ja ne sisältävät verkko-opiskelua sekä lähiopetusta. Opintojen kesto on 1,5 – 2 vuotta.

Ajankohta: 24.8.2020-31.7.2022. Opintojen kesto on 1,5 – 2 vuotta.
Lähiopetus: koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena, lähiopetus joko Kotkan tai Mikkelin kampuksella.
Koulutuspaikka: Xamk, Kotkan kampus (Pääskysentie 1, Kotka) tai Xamk, Mikkelin kampus (Patteristonkatu 3 D, Mikkeli)

Laajuus: 68-71 opintopistettä
Paikkamäärä: 15
Kohderyhmä: yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnon suorittaneet, jotka ovat työskennelleet tai työskentelevät lastensuojelualalla ja tarvitsevat sosionomin AMK-tutkintoa
Vastuuopettajat: Miia Heikkinen (Kotka) ja Mauno Saksio (Mikkeli)

Hakuaika: 8.4.-9.8.2020
Hinta: lukukausimaksu 175 €/kevät tai syksy

Sisältö:

Opinnot koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

Tutkintoon vaaditut ydinosaamisen opinnot 43-45 op:
· Sosiaalialan työ ja tehtävät 5 op
· Sosiaaliturva ja lainsäädäntö 5 op
· Eettinen asiakastyö 5 op
· Lastensuojelu 5 op
· Perhetyö 5 op
· Vammaistyö 5 op
· Seniori- ja vanhustyö 5 op
· Sosiaalipalvelujen tuottaminen 5op TAI
· Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3op
· Sosiaalialan kehittäminen 5 op

Harjoittelu 25 op
· Syventävät ammattikäytännöt 15 op (Voidaan suorittaa myös näyttönä)
· Johtaminen ja kehittäminen 10 op (Pakollinen harjoittelu)

Opinnäytetyö 15 op (opinnäytetyön voi aloittaa tutkinto-opiskelijaksi valinnan jälkeen)

Kieli- ja viestintäopintojen ja opinnäytetyön täydennys/hyväksiluku arvioidaan tutkinto-opiskelijaksi valinnan jälkeen.

Toteutus:

Opinnot suoritetaan verkko- ja lähiopintoina Xamkissa joko Kotkan tai Mikkelin kampuksella. Osa opinnoista voidaan integroida omaan työhön lastensuojelussa. Opintojen sisältö ja toteutusajankohta suunnitellaan opintojen alussa osana opiskelijan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa. Valitse ilmoittautumislomakkeella, osallistutko lähiopetukseen Mikkelissä vai Kotkassa. Tutkintoon vaaditut ydinosaamisen opinnot (43-45 op) ja harjoittelu (25 op) suoritetaan avoimen AMKin opiskelijana. Haku tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMKin opintojen perusteella järjestetään vuosittain toukokuussa ja lokakuussa. Opinnäytetyön (15 op) voi aloittaa tutkinto-opiskelijaksi valinnan jälkeen. Kun kaikki opinnot on suoritettu, opiskelija valmistuu sosionomiksi. Sosionomin AMK-tutkinto antaa kelpoisuuden kaikkiin sosionomin tehtäviin, lukuun ottamatta varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuutta.

Koulutukseen haku: Koulutukseen haetaan täyttämällä hakulomake. Lomakkeella kysytään henkilötietojen lisäksi työkokemuksestasi lastensuojelussa sekä motivaatiostasi hakeutua koulutukseen. Liitä hakemukseesi sähköisessä muodossa yhteisöpedagogikoulutuksen tutkintotodistus sekä työtodistuksesi, josta käy ilmi, että työskentelet tai olet työskennellyt lastensuojelussa.

Valinnasta ilmoittaminen: Koulutukseen valitaan 15 ensimmäistä hakukriteerit täyttävää henkilöä. Koulutukseen valituille ilmoitetaan sähköpostitse 14.8.2020.

Peruutusehdot: Koulutuksen ilmoittautumisen voi perua maksutta kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista joudumme veloittamaan koulutuksen hinnan.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä 15.6.2020 mennessä: Miia Heikkinen tai Mauno Saksio, sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@xamk.fi

Lisätietoja ilmoittautumisesta: avoinamk@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Tarkastathan myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää