Ajankohta: Vuoden 2021 kevätlukukautena viimeinen aloitus 4.5. ja opintojakson alusta sulkeutuu 31.8.2021.
Koulutuspaikka: Learn verkko-oppimisympäristö
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 100
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettajat: Marjatta Lehesvaara ja Arto Sormunen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Insinööri (AMK), ympäristöteknologia
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 2.5.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:

Tunnistat erilaisia turvallisen elinympäristön kannalta keskeisiä erityyppisiä näytteenottokohteita (maaperä, talousvedet, luonnonvedet, jätenäytteet) ja tiedät näytteenoton merkityksen osana tutkimusta.

Tunnistat näytteenottajan työnkuvaan liittyviä tehtäviä ja tarvittavaa osaamista ja osaat huomioida työskentelyturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä näytteenottotehtävässä.

Tiedät keskeisiä erilaisia näytteenottomenetelmiä. Osaat mainita ja luokitella erilaisia näytetyyppejä, osaat tunnistaa erityispiirteitä suomalaisesta ympäristössä, jotka tulisi huomioida näytteenoton suunnittelussa ja toteutuksessa.

Osaat hahmottaa näytteenottosuunnitelmaan tarvittavia tekijöitä ja tunnistat keskeisiä virhelähteitä. Osaat tehdä perusnäytteenottoa ja huomioida tulosten tulkintaan vaikuttavia tekijöitä.

Sisältö:

Mikä on näyte ja miten sitä käsitellään ja säilytetään?
Miksi näytteenottoa tarvitaan?
Millaisia erityyppisiä näytteenottokohteita on?
Mikä on näytteenottosuunnitelma?
Miten näytteenotosta saatuja tuloksia käytetään?
Mitä kuuluu näytteenottajan työnkuvaan?
Millaisia työturvallisuusriskejä on näytteenottajan tehtävässä?

Koulutukseen ei sisälly Suomen ympäristökeskuksen certiä. Xamkissa järjestetään myös pidemmälle ja syvemmälle aihealueisiin meneviä ympäristönäytteenoton koulutuksia, jotka käytyään opiskelija on oikeutettu hakemaan certiä.

Toteutus:
Opintojaksolla ei ole aikaan sidottuja luentoja, joten voit edetä omassa tahdissa.
Opintojaksolla on useita palautettavia tehtäviä, sekä lopussa tentti.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Opettajan kokoama video- ja tekstimuotoinen opiskelumateriaali Learn-alustalla.

Arviointi:

Opettaja antaa arvosanat kerran kuukaudessa, kuun lopussa.

Arviointi perustuu opintojaksolla suoritettuihin tehtäviin ja tenttiin.

Opiskelija osaa
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia

Arviointiasteikko:
Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 8266 050 / María del Mar Márquez

Nonstop-koulutukseen ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua sähköpostitse avoinamk@xamk.fi. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan. 

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää