Ajankohta: 16.1.-28.5.2021, verkko-opetuksena
La 16.01. 2021     08:00 – 11:30     
Pe 29.01. 2021     08:00 – 11:30          
To 11.02. 2021     16:30 – 20:00     
La 27.02. 2021     12:30 – 16:00     
To 11.03. 2021     16:30 – 20:00         
La 27.03. 2021     08:00 – 11:30         
La 17.04. 2021     12:30 – 16:00
Koulutuspaikka: Verkko-opintoina, kontaktitunnit Teamsissa tai Adobe Connect prossa.
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 5
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Juho Rajala, Arto Sormunen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Insinööri (AMK), ympäristöteknologia
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 3.1.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Osaat ja tiedät ympäristömme nykytilan, mutta toisaalta tunnistat myös haasteet ja odotettavissa olevat muutokset. Tiedät tärkeimpiä ympäristön seurannassa käytettäviä menetelmiä sekä seurannan kohteita ja tavoitteita. Osaat tunnistaa ympäristömme muutostekijöitä sekä niiden välisiä vuorovaikutuksia sekä tunnet keskeiset käsitteet. Osaat ja tiedät eri toimijat erilaisen ympäristötiedon tuottajina ja tallentajina. Opit myös hankkimaan kerättyä ympäristötietoja erilaisista lähteistä. Sinä myös osaat ja tunnistat uudet teknologiat ja menetelmät ympäristöntilan seurannassa.

Sisältö:
Mitä varten ja millaista tietoa ympäristön tilasta kerätään?
Mikä on elinympäristömme nykytila ja tulevaisuuden muutokset?
Kuka seurantatietoa tuottaa ja miten tietoa hyödynnetään?
Millaisia erilaisia näytteenottokohteita on olemassa?
Mistä löydän tietoa ympäristömme tilasta?

Toteutus:
Opintojakson lähiopetuksessa läsnäolovelvoite. Lähiopetuspäivissä tehdään laboratorio- ja simulaatioharjoituksia, joita ei voi tehdä etänä/itsenäisesti.

Oppimistehtäviä, tentti.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Opettajan kokoama materiaali Learn-alustalla.

Arviointi:
Arviointi perustuu lopputenttiin, sekä opintojaksolla suoritettuihin tehtäviin.

a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia

Arviointiasteikko:
0-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 8266 050 / María del Mar Márquez

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää