Ajankohta: 14.1.-28.5.2021, lähiopetuspäivät seuraavasti
To 14.01. 2021     18:30 – 20:00         
Pe 29.01. 2021     12:30 – 16:00        
Pe 12.02. 2021     12:30 – 16:00          
To 25.02. 2021     14:30 – 16:00         
La 27.02. 2021     08:00 – 11:30     
Pe 12.03. 2021     08:00 – 11:30         
La 27.03. 2021     12:30 – 16:00     
To 06.05. 2021     16:30 – 20:00         
To 20.05. 2021     16:30 – 20:00    
Koulutuspaikka: Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, Mikkeli
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 5
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Henna Kauppi

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Insinööri (AMK), ympäristöteknologia
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 3.1.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Osaat yleisimpiä ihmiseen terveyteen vaikuttavia haitta-aineita.
Osaat arvioida erilaisia terveyteen vaikuttavia ympäristötekijöitä.
Osaat keskeiset altistumisreitit ja niiden erilaiset mekanismit.
Osaat keinoja, joilla voidaan vaikuttaa ihmisen altistumisen määrään erilaisista ympäristötekijöistä.
Osaat kuvata millaista viranomaistoimintaa alaan liittyy.

Sisältö:
Millaisia fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia ympäristötekijöitä on ja kuinka ne vaikuttavat ihmisen terveyteen?
Millaisten erilaisten altistumisreittien (vesi, ilma, ravinto) kautta ympäristötekijät vaikuttavat ihmiseen?
Kuinka ja ketkä valvovat ihmisten terveyteen vaikuttavien tekijöiden esiintymistä?
Miten tehdään ilmoituksia terveyshaittaa aiheuttavasta toiminnasta?

Toteutus:
Opintojakson lähiopetuksessa läsnäolovelvoite.

Oppimistehtäviä, tentti.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Opettajan kokoama materiaali Learn-alustalla.
Mussalo-Rauhamaa, H., Pekkanen, J., Tuomisto, J., Vuorinen, H. 2020. Ympäristöterveys. 2. painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.

Arviointi:
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
d. toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa

Arviointiasteikko:
0-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 8266 050 / María del Mar Márquez

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää