Ajankohta: 2.9.-1.12.2019
Koulutuspaikka: Verkko-opintoina Moodlessa, ei lähiopetuspäiviä
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Opettaja: Kristiina Kinnunen

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (YAMK), tulevaiuuden liiketoiminnan johtaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 18.8.2019
Hinta: 60,- tai lukukausimaksu 175,-
Lukukausimaksua ei palauteta, mikäli valitsemiesi opintojen yhteenlasketut maksut jäävät alle 175 euron.
 

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Perehdyt laskentatoimen rooliin yrityksen strategiaprosessissa.
Osaat hyödyntää talousdataa yrityksen talouden johtamisessa, suunnittelussa, seurannassa ja tiedottamisessa.
Ymmärrät verotusnäkökulman pääpiirteet yrityksen talouden suunnittelussa.

Sisältö:
Millainen on laskentatoimen rooli yrityksen strategiaprosessissa?
Miten talousdataa voi hyödyntää pk-yrityksen talouden johtamisessa?
Mitä verotukseen liittyviä seikkoja tulee huomioida yrityksen talouden suunnittelussa?

Toteutus:
Opintojakso suoritetaan harjoituksin, raportein ja tentein.

Työmäärä:
1 op = 27 h opiskelijan työtä, eli kokonaistyömäärä on 135 h.

Opiskelumateriaali:
Laskentatoimi johtamisen tukena (Suomala, Manninen, Lyly-Yrjänäinen) ja Yrityksen laskentatoimi (Ikäheimo, Malmi & Walden) soveltuvin osin (tarkemmat tiedot opintojakson alkaessa).
Moodlessa oleva opettajan kokoama materiaali.

Arviointi:
Arviointiasteikko 0-5.
a.Osaat hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa talouden johtamisen alueella.
b. Osaat ratkaista vaativia ongelmia organisaatiosi tutkimus-, kehittämis- ja /tai innovaatiotoiminnassa.
c. Osaat arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta.

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
María del Mar Márquez, maria.marquez@xamk.fi, p. 040 8266 050.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää