Ajankohta: 6.9.-30.11.2021
Koulutuspaikka:  verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Kristiina Kinnunen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (ylempi AMK), tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen avoinna: 1.5.-15.8.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoa maksuista täällä.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Perehdyt laskentatoimen rooliin yrityksen strategiaprosessissa.
Osaat hyödyntää talousdataa yrityksen talouden johtamisessa, suunnittelussa, seurannassa ja tiedottamisessa.
Ymmärrät verotusnäkökulman pääpiirteet yrityksen talouden suunnittelussa.

Sisältö:
Millainen on laskentatoimen rooli yrityksen strategiaprosessissa?
Miten talousdataa voi hyödyntää pk-yrityksen talouden johtamisessa?
Mitä verotukseen liittyviä seikkoja tulee huomioida yrityksen talouden suunnittelussa?

Toteutus:
5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Laskentatoimi johtamisen tukena (Suomala, Manninen, Lyly-Yrjänäinen) ja Yrityksen laskentatoimi (Ikäheimo, Malmi & Walden) soveltuvin osin (tarkemmat tiedot opintojakson alkaessa)
Muu opettajan kokoama materiaali.

Arviointi:
a.Osaat hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa talouden johtamisen alueella.
b. Osaat ratkaista vaativia ongelmia organisaatiosi tutkimus-, kehittämis- ja /tai innovaatiotoiminnassa.
e. Osaat arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta.
 

Arviointiasteikko:
0-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 044 702 8523 / Leena Parviainen

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää