Ajankohta: 15.3.-24.5.2021
Koulutuspaikka: Learn verkko-oppimisympäristö
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 15
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettaja: NN

Jatkoväylä-opiskelija: Suosittelemme tätä opintojaksoa tradenomi (AMK) jatkoväyläopintoihin.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (AMK), liiketalous
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 25.2.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Osoitat perehtyneisyyttä yrityksen talouden lainalaisuuksiin ulkoisen laskentatoimen näkökulmasta. Osaat kirjata perusliiketapahtumat kirjanpitoon ja tilinpäätökseen. Osaat analysoida ja tulkita pk-yrityksen taloutta ja tunnuslukuja tilinpäätösraporttien pohjalta. Tiedät perusperiaatteet arvonlisäverotuksesta sekä yritysverotuksesta eri yhtiömuodoissa.

Sisältö:
Mikä on laskentatoimen rooli yrityksen toiminnassa? Millainen on ulkoisen laskentatoimen prosessi liiketapahtumista tilinpäätöksen analysointiin? Miten tulkitset pk-yrityksen talouden tunnuslukuja? Mitä ovat arvonlisä- ja yritysverotuksen perusperiaatteet? Miten arvonlisäverotus huomioidaan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä?

Opiskelumateriaali:
Laskentatoimi: Jormakka, Koivusalo, Lappalainen, Niskanen v. 2018 painos (tai vanhempi).
Opintojakson Learn-alustalla oleva materiaali.

Toteutus:
Kyseessä on verkkojakso eli opintojaksolla ei ole lähiopetusta.

Palautettavat ja arvioitavat tehtävät: 60 %
Tentti: 40 %

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä (verkko-opiskelua).
5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Arviointi:
Aktiivinen osallistuminen verkko-opetukseen ja oppimistehtävien sekä tentin tekeminen.

a. Osaat käyttää johdonmukaisesti ulkoisen laskentatoimen ammattikäsitteitä.
b. Osaat hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
c. Osaat käyttää keskeisiä ulkoisen laskentatoimen menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita.

Arviointiasteikko: 0-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi tai leena.parviainen@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää