Ajankohta: 9.9.-15.12.2019
Koulutuspaikka: Verkko-opintoina Moodle-verkko-oppimisympäristössä
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 12
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Opettaja: Mailis Kervinen

Jatkoväylä-opiskelija: Opintojakso kuuluu merkonomi – tradenomi (AMK) Jatkoväylä-opintoihin.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (AMK), liiketalous
Opetussuunnitelmassa määritelty osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 25.8.2019
Hinta: 60,- tai lukukausimaksu 175,-, jatkoväyläopiskelijalle maksuton
Lukukausimaksua ei palauteta, mikäli valitsemiesi opintojen yhteenlasketut maksut jäävät alle 175 euron.
 

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Osoitat perehtyneisyyttä yrityksen talouden lainalaisuuksiin ulkoisen laskentatoimen näkökulmasta. Osaat analysoida ja tulkita pk-yrityksen taloutta ja tunnuslukuja tilinpäätösraporttien pohjalta. Tiedät perusperiaatteet arvonlisäverotuksesta sekä yritysverotuksesta eri yhtiömuodoissa.

Sisältö:
Mikä on laskentatoimen rooli yrityksen toiminnassa?
Millainen on ulkoisen laskentatoimen prosessi liiketapahtumista tilinpäätöksen analysointiin?
Miten tulkitset pk-yrityksen talouden tunnuslukuja?
Miten arvonlisäverotus huomioidaan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä?
Miten yritysverotus eroaa eri yhtiömuodoissa?

133 h verkkotyöskentelyä opintojakson suoritusvaatimusten mukaisesti.

Opiskelumateriaali:
Ulrika Lindblad Pien- ja mikroyrityksen tilinpäätös käytännönläheisesti (2017 tai uudempi)
Kirja on saatavana myös e-kirjana.
Opettajan muu aineisto Moodlessa.

Arviointi:
Osaat käyttää johdonmukaisesti ulkoisen laskentatoimen ammattikäsitteitä.
Osaat hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
Osaat käyttää keskeisiä ulkoisen laskentatoimen menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 8266 050 / Maria del Mar Marquez.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää