Ajankohta: 6.9.-28.11.2021
Koulutuspaikka: Learn verkko-oppimisympäristö
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 6
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Edellyttää liiketalouden 1.-3. lukukauden opinnot osaksi tai kokonaan.
Opettaja: Jarmo Kulhelm

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (AMK), liiketalous
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 18.8.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Osoitat perehtyneisyyttä liiketoiminnan kokonaisuuteen ja osaat suunnitella yrityksen liiketoimintaa.
Osaat soveltaa ammatillisia tietoja ja taitoja käytännön yritystoimintaa muistuttavissa päätöksentekotilanteissa.
Osaat analysoida yrityksen toimintaa laskelmien ja tunnuslukujen avulla ja käyttää analysoimaasi tietoa päätöksenteon apuna.
Osaat toimia tiimin jäsenenä simuloidussa kilpailutilanteessa, jossa tehdään yrittäjämäisiä päätöksiä käytettävissä olevan ajan ja tietojen puitteissa.

Sisältö:
Miten yritys toimii ja mitkä ovat eri toimintojen keskinäiset vuorovaikutussuhteet?
Miten yrityksen toimintaa suunnitellaan, budjetoidaan, toteutetaan ja analysoidaan?
Miten kilpailijat toimivat ja miten niiden toiminta vaikuttaa omaa yritystä koskevaan päätöksentekoon?
Miten työskennellään ryhmässä annettujen aikataulujen ja sovittujen ohjeiden mukaan?

Toteutus:
Sisältää sekä itsenäistä työskentelyä että ryhmätyöskentelyä.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Tehtävien ja erityisesti tiimitehtävien suorittaminen määräaikoina. Ei erillistä tenttiä.

Opiskelumateriaali:
Opiskelumateriaali perustuu yrityspelimanuaaliin ja varsinaiseen yrityspeliin ja opettajan antamaan muuhun materiaaliin.

Arviointi:
Arviointi perustuu tiimin pelimenestykseen ja raportointiin peleistä.

a. Osaat käyttää johdonmukaisesti liiketalouden ammattikäsitteitä.
b. Osaat hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
c. Osaat toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti.

Arviointiasteikko:
0-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi tai leena.parviainen@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää