Ajankohta: 15.2.-31.12.2021, vapaaehtoisia lähiopetuspäiviä tullaan järjestämään Mikkelin kampuksella ja niistä ilmoitetaan myöhemmin.
Koulutuspaikka: Learn verkko-oppimisympäristö / lähipäivät Mikkelin kampuksella, Patteristonkatu 3, Mikkeli
Laajuus: 20 opintopistettä
Paikkamäärä: 70
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettajat: Jyrki Haapala, Pia Jääskeläinen, Heli Kauppinen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (AMK), turvallisuusala
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 24.1.2021
Hinta: 240 euroa, laskutus yhdessä erässä. Tätä koulutuskokonaisuutta ei voi sisällyttää lukukausimaksuun.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua avoimen AMK:n koulutuksiin.

Opintokokonaisuus koostuu neljästä opintojaksosta, joista yhden opintojakson laajuus on 5 opintopistettä.

Kriisinhallinta 15.2.-30.4.2021

Sisältö ja tavoitteet: Ymmärrät, että kriisinhallintaa toteutetaan makro- ja mikrotasolla. Ymmärrät, että osallistuminen makrotasolla kansainväliseen kriisinhallintaan on osa Suomen aktiivista ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, jota Suomi toteuttaa osallistumalla kansainväliseen YK:n, EU:n, Naton ja Etyjin johtamaan kriisinhallintatoimintaan. Ymmärrät, että mikrotasolla organisaatioiden on tärkeää säilyttää toimintakykynsä ja pyrkiä toipumaan mahdollisimman nopeasti organisaation toimintaan kohdistuneesta kriisistä. Ymmärrät, että kyse on toiminnan jatkuvuuden turvaamisesta kaikissa tilanteissa. Ymmärrät, että kriisihallinta on kokonaisuus, mikä pitää sisällään elementit kriisien ennaltaehkäisystä ja arvioinnista, toiminnasta kriisitilanteissa, suunnitelmallisesta kriisistä toipumisesta ja kriisistä oppimisesta.

Mitä on makro- ja mikrotason kriisinhallinta? Mikä on organisaation tärkein tehtävä kriisin kohdatessa organisaatiota? Mistä elementeistä organisaation kriisinhallinta muodostuu?

Opintojakson arvosana muodostuu oppimistehtävien perusteella, ei tenttiä.

Riskienhallinta 1.5.-31.7.2021

Sisältö ja tavoitteet: Ymmärrät riskienhallinnan käsitteet, osa-alueet sekä niiden liiketoiminnallisen merkityksen organisaatiolle. Ymmärrät, että organisaation on tärkeää säilyttää toimintakykynsä ja pyrkiä toipumaan mahdollisimman nopeasti. Kyse on toiminnan jatkuvuuden turvaamisesta kaikissa tilanteissa. Kriisinhallinta on siten läheisessä vuorovaikutuksessa jatkuvuussuunnittelun (business continuity management) kanssa.
Hallitset riskienhallinnan periaatteet sekä menetelmät. Osaat tunnistaa, arvioida ja analysoida sekä käsitellä erilaisia riskejä tarkoituksenmukaisesti. Syvennät osaamistasi riskienhallinnan menetelmistä sekä standardeista ja osaat soveltaa niitä monipuolisesti. Hallitset COSOERM ja ISO 31 000 standardit ja osaat soveltaa niitä työtehtäviisi.

Miten määrittelet yrityksen riskienhallinnalle ja varautumiselle asetettujen vaatimusten ja parhaiden käytäntöjen perusteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä?
Miten arvioit ja hallitset yritys- ja organisaatioturvallisuuteen liittyviä riskejä?
Miten suunnittelet, arvioit ja kehität yritys- ja organisaatioturvallisuutta ja riskienhallintaa osana yritysten ja organisaatioiden toimintaa?
Mitä ovat COSOERM ja ISO 31 000 standardit ja miten sovellat niitä omissa työtehtävissäsi?

Opintojakson arvosana muodostuu oppimistehtävien perusteella, ei tenttiä.

Johtaminen kriisitilanteissa 2.8.-17.10.2021

Sisältö ja tavoite: Hahmotat kriisijohtamiseen kokonaisuuden ja siihen kuuluvat eri ominaispiirteet. Ymmärrät oikeusvaltioperiaatteen ja johtamisen merkityksen varautumisen sekä valmiuden ylläpitämisessä. Saat haltuusi poikkeusolojen johtamisen periaatteet ja ymmärrät tilannekuvan muodostamisen tärkeyden. Ymmärrät johtosuhteet kriiseissä. Lisäksi ymmärrät johtamisen osa-alueet ja painopisteet kriiseissä. Osaat kuvata ja soveltaa kriisijohtamisen toimintamalleja ja periaatteita. Osaat tunnistaa väestön ja yhteiskunnan turvallisuuteen liittyvien kriisitilanteiden syntymekanismeja ja dynamiikkaa. Pystyt arvioimaan kriisien mahdollisuutta kansainvälisellä, kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Osaat tuottaa työyksikön riskianalyysin erilaisia riskianalyysimenetelmiä käyttäen.

Mitä on kriisijohtaminen?
Mitkä ovat kriisijohtamisen ominaispiirteet?
Mitkä ovat kriisijohtamisen vaiheet?
Mitkä ovat kriisijohtamisen mallit?
Mitä ovat poikkeusolojen johtamisen periaatteet?
Miten tunnistat väestön ja yhteiskunnan turvallisuuteen liittyvien kriisitilanteiden syntymekanismit ja dynamiikan?
Miten arvioit kriisien mahdollisuuden kansainvälisellä, kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla?
Miten toteutat työyksikön riskianalyysin?

Opintojakson arvosana muodostuu oppimistehtävien perusteella, ei tenttiä.

Viestintä kriisitilanteissa 18.10.-31.12.2021

Sisältö ja tavoite: Ymmärrät viestinnän keskeisen roolin johtamisessa kriisitilanteessa. Opit kriisiviestinnän keskeiset periaatteet ja saat kokonaiskäsityksen kriisiviestinnän onnistumisen edellytyksistä. Hallitset viestinnän eettiset periaatteet ja ymmärrät arvojen merkityksen viestinnän onnistumiselle. Opit varautumaan kriiseihin viestinnän näkökulmasta ja ymmärrät ennaltaehkäisyn merkityksen kriisiviestinnän onnistumisen kannalta. Osaat laatia kattavan kriisiviestintäsuunnitelman huomioiden sisäisen ja ulkoisen viestinnän kanavat. Ymmärrät myös sosiaalisen median erityispiirteet viestinnässä. Osaat toteuttaa ja johtaa kriisiviestintää.

Mitä on kriisiviestintä?
Mitä edellytetään onnistuneelta kriisiviestinnältä?
Millaisia ovat onnistuneen kriisiviestinnän elementtejä/periaatteita?
Miten kriiseihin varaudutaan kriisiviestinnän näkökulmasta?
Miten sisäisen ja ulkoisen viestinnän kanavat huomioidaan kriisiviestintäsuunnitelmaa laadittaessa?
Miten kriisiviestintä hallitaan kokonaisuutena?
Mitkä ovat kriisiviestinnän kanavat?

Koulutuskokonaisuuden opintojaksot sisältyvät tradenomi (AMK), turvallisuusalan tutkintoon Xamkissa. Opintojaksojen taso on alempi AMK.

Opintojen laajuus ja työmäärä:
Yksi opintopiste (op) vastaa n. 27 tuntia opiskelijan työtä, jolloin 20 op vastaa n. 68 työpäivää. Koulutus toteutetaan verkko-opintoina ja vapaaehtoisina lähiopetuspäivinä. Verkko-opiskelu on opettajan ohjaamaa, mutta vahvasti itsenäistä työskentelyä vaativaa pohjautuen annettuihin materiaaleihin. Opintojaksot voivat sisältää virtuaaliluentoja tiettyinä kelloaikoina, eli tarvitset kuulokkeet ja mikin. Opinnot sisältävät mm.  oppimistehtäviä.

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 8266 050 / María del Mar Márquez

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää