Ajankohta: 8.1.-31.12.2024. Aloitusluennot jokaisen opintojakson alkaessa, katso tarkemmat päivämäärät alla. Aloitusluennot pidetään verkossa (Teams) ja niistä tehdään tallenne, jonka voi katsoa omalla ajalla myöhemmin, mikäli et pääse mukaan livetilaisuuteen.

HUOM! Ilmoittautuminen vuonna 2024 alkaviin Xamk Pulsen koulutuksiin on sitova. Opiskelupaikkaa ei voi perua maksuttomasti, jos koulutuksen aloitus on 1.1.2024 tai sen jälkeen.

Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus ja taso: 30 opintopistettä (op), opintojen taso on AMK
Paikkamäärä: 65
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Jyrki Haapala, Mikko Turunen

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Pulsen avoimen AMK:n koulutuksiin.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (AMK), turvallisuusala
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen

Ilmoittautuminen päättyy: 11.12.2023
Perumisehto: Ilmoittautuminen osaajakoulutukseen on sitova. Ilmoittautuessasi sitoudut siihen, että sinulta laskutetaan koulutusmaksun ensimmäinen erä (180 euroa). Koulutusmaksu laskutetaan, vaikka peruisit ilmoittautumisesi ennen opintojen alkamista. Jos perut ilmoittautumisesi tai keskeytät opinnot, ilmoita siitä meille sähköpostilla osoitteeseen avoinamk@xamk.fi. Syyslukukauden laskua ei tällöin veloiteta.

Hinta: 360 € (12 €/op), laskutus kahdessa erässä (á 180 €) aina lukukausien alussa (tammi-helmikuussa sekä elo-syyskuussa). Osaajakoulutuksen hintaan ei ole mahdollista saada alennusta/hyvitystä sen perusteella, että opiskelija on aiemmin suorittanut kokonaisuuteen sisältyviä yksittäisiä opintojaksoja Xamkissa. Aiemmin suoritetut opintojaksot voidaan kuitenkin hyväksilukea osaksi osaajakoulutusta, jolloin niitä ei tarvitse suorittaa enää uudelleen. Osaajakoulutuksen hintaan ei sisälly muita avoimen AMK:n koulutuksia. Lisätietoa maksuperusteista löydät täältä.

Laskun erä 1 sisältää opintojaksot Riskienhallinta, Kriisinhallinta ja Johtaminen kriisitilanteissa. Laskun erä 2 sisältää opintojaksot Tietoturvallisuus, Viestintä kriisitilanteissa ja Työturvallisuus.

Mikä on osaajakoulutus?
Osaajakoulutukset ovat ammattikorkeakoulututkinnon erityisosaamisen kokonaisuuksia. Koulutuksen tuottama erityisosaaminen vastaa työelämän osaamistarvetta tai -vajetta.

 • Opiskelu ei johda tutkintoon, mutta saat koulutuksesta todistuksen.
 • Osaajakoulutuksen opintoja voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa, jos joskus tulet opiskelemaan tutkintoa Xamkiin.
 • Koulutusten laajuus on 30 opintopistettä eli n. 800 tuntia opiskelijan työtä (n. 100 opiskelupäivää). 
 • Opintokokonaisuus koostuu kuudesta opintojaksosta, joista yhden opintojakson laajuus on 5 opintopistettä. 

Yritysturvallisuusosaajakoulutuksesta saatua palautetta

”Todella hyvä koulutus ollut, mielenkiintoisia aiheita.”

”Haluan oppia käytännössä mitä yritysturvallisuuteen liittyy, ja näin on tapahtunut.”

Tutustu myös Timo Tukiaisen tarinaan siitä, kuin hän päätyi polkuopintojen kautta turvallisuusalan tradenomiksi. 

* * * 

 

1. Riskienhallinta, aloitusluento ke 10.1. 12–16, toteutusaika 8.1.-10.3.2024 

Sisältö ja tavoitteet: 

 • Miten määrittelet yrityksen riskienhallinnalle ja varautumiselle asetettujen vaatimusten ja parhaiden käytäntöjen perusteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä? 
  Miten arvioit ja hallitset yritys- ja organisaatioturvallisuuteen liittyviä riskejä? 
  Miten suunnittelet, arvioit ja kehität yritys- ja organisaatioturvallisuutta ja riskienhallintaa osana yritysten ja organisaatioiden toimintaa? 
  Mitä ovat COSOERM ja ISO 31 000 standardit ja miten sovellat niitä omissa työtehtävissäsi? 
 • Ymmärrät riskienhallinnan käsitteet, osa-alueet sekä niiden liiketoiminnallisen merkityksen organisaatiolle. Ymmärrät, että organisaation on tärkeää säilyttää toimintakykynsä ja pyrkiä toipumaan mahdollisimman nopeasti. Kyse on toiminnan jatkuvuuden turvaamisesta kaikissa tilanteissa. Kriisinhallinta on siten läheisessä vuorovaikutuksessa jatkuvuussuunnittelun (business continuity management) kanssa. 
 • Hallitset riskienhallinnan periaatteet sekä menetelmät. Osaat tunnistaa, arvioida ja analysoida sekä käsitellä erilaisia riskejä tarkoituksenmukaisesti. Syvennät osaamistasi riskienhallinnan menetelmistä sekä standardeista ja osaat soveltaa niitä monipuolisesti. Hallitset COSOERM ja ISO 31 000 standardit ja osaat soveltaa niitä työtehtäviisi. 
 • Opintojakson arvosana muodostuu oppimistehtävien perusteella, ei tenttiä. 

2. Kriisinhallinta, aloitusluento to 14.3. klo 12–16, toteutusaika 11.3.-12.5.2024 

Sisältö ja tavoitteet: 

 • Mitä on makro- ja mikrotason kriisinhallinta? Mikä on organisaation tärkein tehtävä kriisin kohdatessa organisaatiota? Mistä elementeistä organisaation kriisinhallinta muodostuu? 
 • Ymmärrät, että kriisinhallintaa toteutetaan makro- ja mikrotasolla. Ymmärrät, että osallistuminen makrotasolla kansainväliseen kriisinhallintaan on osa Suomen aktiivista ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, jota Suomi toteuttaa osallistumalla kansainväliseen YK:n, EU:n, Naton ja Etyjin johtamaan kriisinhallintatoimintaan. Ymmärrät, että mikrotasolla organisaatioiden on tärkeää säilyttää toimintakykynsä ja pyrkiä toipumaan mahdollisimman nopeasti organisaation toimintaan kohdistuneesta kriisistä. Ymmärrät, että kyse on toiminnan jatkuvuuden turvaamisesta kaikissa tilanteissa. Ymmärrät, että kriisihallinta on kokonaisuus, mikä pitää sisällään elementit kriisien ennaltaehkäisystä ja arvioinnista, toiminnasta kriisitilanteissa, suunnitelmallisesta kriisistä toipumisesta ja kriisistä oppimisesta. 
 • Opintojakson arvosana muodostuu oppimistehtävien perusteella, ei tenttiä. 

3. Johtaminen kriisitilanteissa, to 16.5. klo 12–16, toteutusaika 13.5.-31.7.2024 

Sisältö ja tavoitteet:  

 • Mitä on kriisijohtaminen? 
  Mitkä ovat kriisijohtamisen ominaispiirteet? 
  Mitkä ovat kriisijohtamisen vaiheet? 
  Mitkä ovat kriisijohtamisen mallit? 
  Mitä ovat poikkeusolojen johtamisen periaatteet? 
  Miten tunnistat väestön ja yhteiskunnan turvallisuuteen liittyvien kriisitilanteiden syntymekanismit ja dynamiikan? 
  Miten arvioit kriisien mahdollisuuden kansainvälisellä, kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla? 
  Miten toteutat työyksikön riskianalyysin? 
 • Hahmotat kriisijohtamiseen kokonaisuuden ja siihen kuuluvat eri ominaispiirteet. Ymmärrät oikeusvaltioperiaatteen ja johtamisen merkityksen varautumisen sekä valmiuden ylläpitämisessä. Saat haltuusi poikkeusolojen johtamisen periaatteet ja ymmärrät tilannekuvan muodostamisen tärkeyden. Ymmärrät johtosuhteet kriiseissä. Lisäksi ymmärrät johtamisen osa-alueet ja painopisteet kriiseissä. Osaat kuvata ja soveltaa kriisijohtamisen toimintamalleja ja periaatteita. Osaat tunnistaa väestön ja yhteiskunnan turvallisuuteen liittyvien kriisitilanteiden syntymekanismeja ja dynamiikkaa. Pystyt arvioimaan kriisien mahdollisuutta kansainvälisellä, kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Osaat tuottaa työyksikön riskianalyysin erilaisia riskianalyysimenetelmiä käyttäen. 
 • Opintojakson arvosana muodostuu oppimistehtävien perusteella, ei tenttiä. 

4. Tietoturvallisuus, aloitusluento to 6.6. klo 12–16, toteutusaika 1.6.-1.9.2024 

Sisältö ja tavoitteet: 

 • Tietoturvallisuuden peruskäsitteet 
  Tietoturvariskit, niiden vaikutukset ja torjunta. 
  Tietoturvallisuus yleisesti 
  Tietoturvaan liittyvät lait 
  Tietoturva standardit ja sertifikaatit 
  Salausmenetelmät 
 • Opiskelija tietää kyberturvallisuuden ja tietoturvallisuuden erot. 
  Opiskelija tietää tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvän lainsäädännön. 
  Opiskelija osaa tunnistaa tietoturvariskejä sekä tehdä parannusehdotuksia niiden välttämiseksi. 
  Opiskelija tuntee yleisimmät tietoturva kontrollit sekä teoriamallit suojausten rakentamiseksi. 
  Opiskelija tuntee yhteiskunnalliselta ja organisaation kannalta merkityksen tietoturvan laadukkaalle toteutukselle. 
  Opiskelija tuntee miten teollisuudenjärjestelmiä tulisi suojata sekä osaa vaatia sekä keskustella näistä muiden alalla toimivien ammattilaisten kanssa. 
 • Opintojakson arvosana muodostuu oppimistehtävien perusteella, ei tenttiä. 

5. Viestintä kriisitilanteissa, to 5.9. klo 12–16, toteutusaika 2.9.-31.10.2024 

Sisältö ja tavoitteet: 

 • Ymmärrät viestinnän keskeisen roolin johtamisessa kriisitilanteessa. Opit kriisiviestinnän keskeiset periaatteet ja saat kokonaiskäsityksen kriisiviestinnän onnistumisen edellytyksistä. Hallitset viestinnän eettiset periaatteet ja ymmärrät arvojen merkityksen viestinnän onnistumiselle. Opit varautumaan kriiseihin viestinnän näkökulmasta ja ymmärrät ennaltaehkäisyn merkityksen kriisiviestinnän onnistumisen kannalta. Osaat laatia kattavan kriisiviestintäsuunnitelman huomioiden sisäisen ja ulkoisen viestinnän kanavat. Ymmärrät myös sosiaalisen median erityispiirteet viestinnässä. Osaat toteuttaa ja johtaa kriisiviestintää. 
 • Mitä on kriisiviestintä? 
  Mitä edellytetään onnistuneelta kriisiviestinnältä? 
  Millaisia ovat onnistuneen kriisiviestinnän elementtejä/periaatteita? 
  Miten kriiseihin varaudutaan kriisiviestinnän näkökulmasta? 
  Miten sisäisen ja ulkoisen viestinnän kanavat huomioidaan kriisiviestintäsuunnitelmaa laadittaessa? 
  Miten kriisiviestintä hallitaan kokonaisuutena? 
  Mitkä ovat kriisiviestinnän kanavat? 

6. Työturvallisuus, to 7.11. klo 12–16, toteutusaika 1.11.-31.12.2024 

Sisältö ja tavoitteet: 

 • Mitä tarkoittaa ”nolla tapaturmaa” -periaate? Turvallisuuskulttuuri: Bradleyn käyrä, turvallisuuden jäävuoriteoria sekä Reasonin reikäjuustoteoria. 
  Mitkä ovat kenenkin työturvallisuusvastuut? 
  Miten tunnistat yhteisen työpaikan vaarat? Työn turvallisuusanalyysi. 
  Miten tapaturmia ja ammattitauteja ehkäistään? Tapaturmien ja läheltä piti- tilanteiden tutkinta, tilastointi ja seuranta. Jatkuva parantaminen. 
  Miten sinun tulee varmistaa työtehtävien turvallinen toiminta, siihen liittyvät riskit? Työlupajärjestelmä. Turvallisuuden tietoisku. LEAN ja 5S. 
 • Opiskelija osaa 
  – käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
  – arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti 
  – työskennellä tiimin jäsenenä asiantuntija-tehtävissä työelämässä sekä huomata ja kuvata ammattialan ongelmia 
  – arvioida toimintaa asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa 
  – edistää tiimin tavoitteellista toimintaa 
  – soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa 
 • Koulutuskokonaisuuden opintojaksot sisältyvät tradenomi (AMK), turvallisuusalan tutkintoon Xamkissa ja ovat hyväksiluettavissa, mikäli haet ja saat tutkinto-opiskelupaikan Xamkista em. koulutuksessa. Opintojaksojen taso on alempi AMK. 

Koulutuksen toteutus 
Opinnot suoritetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina. Opintojaksoilla on useita oppimistehtäviä, jotka tulee palauttaa määräpäiviin mennessä. 

 • Opintojaksot suoritetaan pääsääntöisesti verkossa olevan opiskelumateriaalin avulla. 
 • Opettajat pitävät oman harkintansa mukaan joko lähi- tai etäluentoja. Luennoille pystyy osallistumaan kuitenkin aina myös etäyhteydellä. Luennoista ilmoitetaan opiskelijoille hyvissä ajoin ja luennot tallennetaan opettajan harkinnan mukaan, jolloin ne ovat katsottavissa myöhemmin verkko-oppimisympäristössä. 
 • Opintojaksoon sisältyy tehtäviä, joiden max. yhteispistemäärä on 100 pistettä. Tehtävien suorittamiseen liittyvä materiaali on yleensä opintojakson Learn-alustalla, mutta omaehtoista opintomateriaalin hankintaa suositellaan tehtävien vastausten sisällön täydentämiseen.  
 • Opettajat tukevat opiskelijoita opintoihin liittyvissä asioissa tarvittaessa joko sähköpostin tai puhelimen välityksellä. 

Arviointiperusteet: 
Opintojaksojen arviointiasteikko on hyväksytty/hylätty tai arvosana 1–5. 
Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan opintojakson verkko-oppimisympäristössä. 

Opiskelumateriaali:
Opettajat määrittävät materiaalin, useimmat löytyvät e-kirjoina tai opettajan valmiiksi kokoamana materiaalina.

Työmäärä: 
Yksi opintopiste tarkoittaa n. 27 tuntia opiskelijan työtä. Osaajakoulutuksen työmäärä on siten kokonaisuudessaan n. 800 tuntia, eli n. 100 työpäivää. 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi tai p. 044 702 8523 / Leena Parviainen

HUOM! Ilmoittautuminen vuonna 2024 alkaviin Xamk Pulsen koulutuksiin on sitova. Opiskelupaikkaa ei voi perua maksuttomasti, jos koulutuksen aloitus on 1.1.2024 tai sen jälkeen.

Ilmoittautumisen voi perua sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi), mutta koulutuksen ensimmäisen lukukauden maksut laskutetaan aina. Mikäli opiskelija keskeyttää opinnot, häneltä laskutetaan kuluvan lukukauden maksut. Keskeyttämistä seuraavien lukukausien maksut peruuntuvat.  

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää